Granice Europy

Granice Europy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Przedstawiciele ambasad państw Unii Europejskiej będą dziś wizytować granicę z Białorusią w województwie podlaskim.
Odwiedzą strażnice Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych. Obejrzą też odcinek granicy w Białowieży. Gospodarzami spotkania będą minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz i szef MSWiA Krzysztof Janik. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej polska granica z Obwodem Kaliningradzkim, Białorusią i Ukrainą będzie jednocześnie wschodnią granicą całej Unii.

les, pap

 0

Czytaj także