Dekalog zdrowotny SLD. "Zysk to śmierć"

Dekalog zdrowotny SLD. "Zysk to śmierć"

Dodano:   /  Zmieniono: 6
Szef SLD Leszek Miller (fot. Wprost) / Źródło: Wprost
Przeznaczanie 7 proc. PKB na opiekę zdrowotną oraz objęcie ubezpieczeniem medycznym wszystkich obywateli mieszkających w Polsce to niektóre propozycje, przedstawione w ramach tzw. dekalogu zdrowotnego SLD.
Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawił 10-punktowy program zmian w służbie zdrowia. Szef partii Leszek Miller mówił, że intencją Sojuszu jest "przywrócenie odpowiedzialności państwa za zdrowie i życie obywateli". Szef SLD mówił, że zawsze zdrowie musi być ważniejsze niż pieniądz, a szpitale nie mogą być fabrykami nastawionymi na zysk, gdyż "zysk powoduje śmierć".

Były minister zdrowia Marek Balicki mówił, że do lekarzy mają szanse dostać się "tylko zapobiegliwi".

Program SLD zakłada tzw. obywatelski prawo do opieki zdrowotnej - wszyscy obywatele mieliby być objęci ubezpieczeniem zdrowotnym "na zasadzie solidarności". Sojusz chce zwiększenia poziomu finansowania opieki zdrowotnej ze środków publicznych do 7 proc. PKB. W programie znalazły się też: wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej poprzez tworzenie oddziałów geriatrycznych i form opieki dziennej oraz  zmniejszenie opłat za leki ponoszonych przez pacjentów po przekroczeniu określonego pułapu wydatków na leki w kwartale (ryczałt).

W dekalogu SLD postuluje zwiększenie liczby lekarzy i pielęgniarek "poprzez zwiększenie liczby miejsc na uczelniach o połowę" oraz opowiada się za tym, by służba zdrowia była świecka.

zew, sld.org.pl
 6

Czytaj także