Brygada oferm

Brygada oferm

Dodano:   /  Zmieniono: 
Z powodu niskiego poziomu wyszkolenia (m.in. w strzelaniu) i rażących zaniedbań dyscypliny postanowiono rozformować 23 Śląską Brygadę Obrony Terytorialnej w Gliwicach.
P.o. dowódca gliwickiej brygady nie otrzymał oficjalnie wiadomości o rozwiązaniu jednostki.

"Minister podjął decyzję na podstawie wyników kontroli, przeprowadzonej w dniach 3-7 lutego. Jednostka otrzymała oceny niedostateczne za poziom szkolenia żołnierzy np. w strzelaniu, i z  powodu rażących zaniedbań dyscypliny wojskowej" - powiedział płk Eugeniusz Mleczak. Rzecznik MON zaznaczył, że nie było to karne rozformowanie. "Minister doszedł do wniosku, że jeśli poziom wyszkolenia ma być tak niski, to lepiej, żeby tej jednostki nie było" - powiedział Mleczak. Kadra rozwiązywanej brygady otrzyma propozycje służby w innych miejscach.

Pełniący od kilku dni obowiązki dowódcy tej brygady podpułkownik Henryk Gmyrek powiedział, że nie otrzymał dotychczas od  przełożonych informacji na temat rozformowania jednostki. "Wróciłem właśnie z Wrocławia ze spotkania z dowódcą okręgu i nikt nie przekazał mi informacji o likwidacji jednostki. Nie będę spekulował co do jej dalszych losów, na razie normalnie pracujemy" - powiedział.

Gmyrek nie chciał rozmawiać o stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowościach w jednostce. "Jestem na etapie przejmowania obowiązków i analizy sytuacji. Trudno mi odpowiadać na szczegółowe pytania" - mówił.

"Podjęliśmy środki przeciwdziałające tym nieprawidłowościom i  kroki, które miałyby usprawnić działalność brygady. Dopiero później będę mógł podjąć jakieś decyzje. Moje pierwsze wrażenia po  objęciu stanowiska? Nie chciałbym nikogo krzywdzić, ale uważam, że  wszystko jest do naprawienia. Były pewne niedociągnięcia i ja jestem po to, żeby je usunąć" - dodał.

Gmyrek nie potwierdził i nie zaprzeczył, że jego poprzednik stracił stanowisko w związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami. On sam pełni funkcję dowódcy od 6 dni.

23 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej powstała 1 października 2001 r. z przeformowania 25 Nyskiego Pułku Zmechanizowanego. Jesienią ubiegłego roku otrzymała sztandar i imię Śląskiej. Zadania brygady to zabezpieczenie wsparcia i uzupełnianie działań prowadzonych podczas wojny przez wojska operacyjne.

sg, pap

Inne polskie jednostki są jednak utrzymywane na wysokim światowym poziomie i są w pełni zdolne do wykonywania swoich zadań. Czytaj: Polska wypowiada wojnę Irakowi

 0

Czytaj także