"Polskie obozy zagłady" - zarzut dla Prokuratury Generalnej

"Polskie obozy zagłady" - zarzut dla Prokuratury Generalnej

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Brama wjazdowa do niemieckiego nazistowskiego obozu śmierci Auschwitz-Birkenau (fot.Logaritmo)
Do sądu wpłynęła skarga na Prokuraturę Generalną, która odmówiła zajęcia się sprawą niemieckich gazet używających określenia "polskie obozy zagłady" - donosi RMF FM.
Skargę złożył Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą, który również składał do Prokuratury Generalnej zawiadomienie dot. niemieckich gazet.

Prokuratorzy odmawiając wszczęcia postępowania wyjaśnili, że mówienie o "polskich obozach" nie może zostać uznane za czyn zabronionych, ponieważ dziennikarze mogli chcieć określić położenie geograficzne obozów.

Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą nie zgadza się z argumentacją prokuratury. Na dowód tego, że śledczy są w błędzie, przytacza w swojej skardze kilkanaście artykułów z 12 niemieckich gazet, które posłużyły się sformułowaniami " polskie obozy zagłady" i " polskie obozy koncentracyjne".

RMF FM, ml

+
 3

Czytaj także