3 odwierty poszukiwawcze w 2014 r. PKN Orlen szuka łupków

3 odwierty poszukiwawcze w 2014 r. PKN Orlen szuka łupków

Tak gaz łupkowy wydobywa się w Pensylvanii w USA, fot. Wikipedia
Wiesław Prugar, prezes Orlen Upstream, poinformował, że PKN Orlen chce wykonać do końca bieżącego roku przynajmniej trzy odwierty poszukiwawcze, w tym kolejny odwiert horyzontalny oraz szczelinowanie hydrauliczne.
Obecnie koncern kontynuuje prace wiertnicze nad pionowym otworem konwencjonalnym Lublin-OU1. Tymczasem w komunikacie podano, że „w drugiej połowie roku Grupa Orlen zamierza wykonać kolejny horyzontalny odwiert w poszukiwaniu niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w miejscowości Nowy Stręczyn, w gminie Cyców. Będzie to już czwarty odwiert horyzontalny spółki Orlen Upstream”.

„Wyniki naszych wcześniejszych prac w otworach w Nowym Stręczynie oraz w Kisielsku okazały się na tyle interesujące, że pozwoliły na podjęcie decyzji o kontynuacji prac w obu tych lokalizacjach. To bardzo dobra informacja, ponieważ tylko kolejne odwierty poszukiwawcze i ich testy mogą przybliżyć nas do realnego określenia potencjału niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w Polsce oraz określenia czy jego wydobycie może być opłacalne” – stwierdzi Prugar, zacytowany w komunikacie.

kl, forsal.pl

Czytaj także

 0