Poruszające przemówienie marszałka seniora. "Prowadź nas Polsko!"

Poruszające przemówienie marszałka seniora. "Prowadź nas Polsko!"

Dodano:   /  Zmieniono: 29
Marszałek senior Kornel Morawiecki (fot. Jacek Herok / NEWSPIX.PL) / Źródło: Newspix.pl
- "Niosłem Ciebie Polsko, jak żagiew, jak płomienie - gdzie Cię doniosę - nie wiem". To słowa z podziemia, autor nieznany… Po latach 80. donieśliśmy Polskę do naszych dni. Jesteśmy dumnym, wielkim narodem. Mamy przeszłość wielką. Jesteśmy cząstką dziejów, rośliśmy z chrześcijańskiego, europejskiego ducha, z naszej mowy i kultury, z umiłowania wolności, pracy i walki o niepodległość. Z fenomenu „Solidarności” - rozpoczął swoje przemówienie na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu marszałek senior Kornel Morawiecki.
Kornel Morawiecki podkreślił, że posłowie w Sejmie zostali wybrani przez naród i że mają jako parlamentarzyści obowiązek dochodzenia do porozumienia i służenia Polsce. - Mamy obowiązek mówić wspólnym głosem. Mamy obowiązek, spierając się, dochodzić do porozumienia i służyć Polsce, służyć wszystkim obywatelom. Taka jest nasza wielka odpowiedzialność i nasze wyzwanie - zaznaczył.

"Żyjemy nie tylko dla siebie"

Marszałek senior zwrócił uwagę na to, że obywatele potrzebują uczestnictwa, możliwości wypowiadania się oraz decydowania o sobie i kraju. - Tu z tej trybuny padło przed laty dramatyczne pytanie: Czyja jest Polska? Ale jest jeszcze bardziej doniosłe pytanie, bardziej ważne: Kogo jest Polska? Żyjemy nie tylko dla siebie. Żyjemy i umieramy dla innych. Polska ma rozwijać się nie tylko dla Polaków. Jesteśmy potrzebni sąsiadom, światu. Mamy łączyć zachód Europy z jej wschodem - ocenił.

"Razem jesteśmy ważniejsi, niż każdy z osobna"

- My razem jesteśmy ważniejsi, niż każdy z osobna. Ponad nami są wartości - dobro i prawda, wolność i sprawiedliwość. Nad nimi jest poczucie sensu naszego indywidualnego życia i naszego narodowego trwania. Sensu tożsamego z niepojętym Bogiem. Polacy nie raz przydając się sobie, przydawali się innym. Tak było w 1920 roku, tak było podczas II Wojny Światowej. Tak było w zrywie Solidarności. Przydaliśmy się Europie. Przyczyniliśmy się do pokonania totalitaryzmu. Mieliśmy swój udział w kształtowaniu mapy Europy. Ale po okrągłym stole, zabrakło nam odwagi, wyobraźni i oryginalności - mówił.

"Nie możemy się zgadzać na panowanie pieniądza nad prawdą"

Marszałek senior podkreślił, że "marzy mu się", aby parlament z udziałem całego społeczeństwa zaproponował Polsce i Europie nową Konstytucję. - Konstytucje nie tylko pełną praw, obowiązków, nie tylko wolności. Konstytucje sensu. Powiemy w niej o wzajemnej solidarności, bogatych z biednymi, młodych ze starymi, zdrowych z chorymi, przedsiębiorców z pracownikami, Polaków w kraju z Polakami na obczyźnie. Powiemy o solidarności między ludźmi i narodami. Powiemy o nowym podziale władzy, uzupełniającym obecne tradycyjne podziału. O koniecznej dziś separacji władzy politycznej ekonomicznej i informacyjnej. Przed laty nie zgadzaliśmy się na komunistyczną dominację polityki nad mediami. Dziś nie możemy zgadzać się na panowanie pieniądza nad polityką i nad prawdą - przekonywał.

- Czy potrafimy jak nasi praojcowie dać sobie i światu projekt na miarę Konstytucji 3 maja? Tego wam szanownym parlamentarzystom i tego nam rodacy życzę.  Prowadź nas Polsko - zakończył swoje wystąpienie Kornel Morawiecki.

sejm.gov.pl, wprostpl
 29

Czytaj także