TK ogłasza werdykt ws. nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS

TK ogłasza werdykt ws. nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS

Dodano:   /  Zmieniono: 135
Zdjęcie ilustracyjne (FOT DAMIAN BURZYKOWSKI / NEWSPIX.PL) / Źródło: Newspix.pl
Rozpoczęła się rozprawa, podczas której sędziowie badają nowelizację ustawy o Trybunale, autorstwa Prawa i Sprawiedliwości.

16:11

Trybunał Konstytucyjny zakończył ogłaszanie wyroku i uzasadnienia.

16:00

- Sędzia TK wybrany przez Sejm ma być zaprzysiężony niezwłocznie, a nie w 30 dni - powiedział sędzia Piotr Tuleja.

TK: Niekonstytucyjna możliwość dwukrotnego powołania na prezesa TK .

15:52

Sędzia Piotr Tuleja wygłasza uzasadnienie wyroku.

15:50

TK: Niekonstytucyjny zapis, że złożenie ślubowania przed prezydentem zaczyna kadencję sędziego Trybunału Konstytucyjnego .

15:43

- Tryb uchwalenia nowelizacji ustawy o TK zgodny z konstytucją - podał Trybunał.

15:41

- Niekonstytucyjne wygaszenie kadencji obecnego prezesa i wiceprezesa TK - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

15:41

TK: Niekonstytucyjny przepis nowelizacji, zezwalający Sejmowi na ponowny wybór tych sędziów TK, których kadencja wygasła 6 listopada.

15:35

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis dot. złożenia ślubowania przez sędziego w ciągu 30 dni od dnia wyboru, jest niezgodny z konstytucją.

15:30 

Rozpoczęło się ogłoszenie werdyktu przez Trybunał Konstytucyjny

13:05

Zakończenie rozprawy. Ogłoszenie wyroku wraz z uzasadnieniem o godz. 15:30.

13:00

Prokuratura Generalna i Sejm podtrzymują swoje stanowisko.

12:54

- Intencją posłów nie był zamach na niezależność Trybunału. Pan poseł Budka zapomina, że to poprzednia większość uchwaliła ustawę, która naruszyła konstytucję. Czy takiego działania nie można uznać za zamach na konstytucję? - 

12:51

Czas na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich. Wnioskuje o to, aby Trybunał odniósł się i do trybu prac nad ustawą, i do jej zaskarżonych przepisów. Kolejny wniosek dotyczy tego, by przepisy uznane dziś za niezgodne z konstytucją utraciły swoją moc z chwilą wydania wyroku.

Przedstawicielka I prezesa Sądu Najwyższego przyłącza się do wniosku.

12:40

Wnioski końcowe. - Doszło nie tylko do naruszenia podstawowych przepisów. Ustawa miała na celu usunięcie legalnie wybranych sędziów Trybunału. Rękami parlamentu próbowano dokonać zamachu na niezawisłość sędziów Trybunału - mówi Borys Budka.

12:30

Sędzia Mirosław Granat prosi Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Prokuraturę Generalną o to, by wskazali, w jaki sposób parlament naruszył konstytucję uchwalając ustawę.

12:15

Sędzia Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz pyta przedstawiciela Sejmu, dlaczego posłowie działali "w stanie wyższej konieczności" przyjmując ustawę. - Chodziło o to, że Sejm poprzedniej kadencji wybrał dwóch sędziów TK "na zapas" na podstawie przepisu niezgodnego z konstytucją - odpowiedział Ast.

12:10

Stanowisko Prokuratury Generalnej: Przepis o terminie został skonstruowany tak, by stworzyć obowiązek po stronie sędziego. Być może nie dotrzymanie tego 30-dniowego terminu byłoby rozumiane jako odmowa złożenia ślubowania.

12:04

Sędzia kieruje to samo pytanie do Borysa Budki. - Intencją było to, by wbrew konstytucji włączyć prezydenta w proces wyboru sędziego TK - odpowiada poseł PO.

12:00

Pytania zadaje sędzia Małgorzata Pyziak-Szafnicka. Co się stanie, kiedy ten termin minie, a prezydent nie odbierze przysięgi? . Odpowiada Marek Ast: Termin ma charakter instrukcyjny, nie ma konsekwencji dla prezydenta, gdyby został przekroczony. Stanowi tylko wskazówkę dla głowy państwa.

11:53

Na koniec pytanie dotyczące tego, który przepis mówi o 9-letniej kadencji prezesa Trybunału. Ast szuka przepisu w ustawie o TK. Po jakimś czasie sędzia mu przerywa i informuje, iż taki przepis nie istnieje.

11:47

Kolejne pytanie od Piotra Tulei. Czy naruszono regulamin Sejmu w trakcie uchwalania ustawy? Ast odpowiada: Regulamin dopuszcza przyspieszenie prac. Sejm przyjął założenie, że pierwsze czytanie może się odbyć w komisji. Uznano, że to szczególnie uzasadniony przypadek, bo poprzedni Sejm naruszył konstytucję.

11:37

Sędzia sprawozdawca Piotr Tuleja zadaje pytania uczestnikom rozprawy. Pyta posła PiS Marka Asta o to, dlaczego nie zaczekano na opinię Krajowej Rady Sądownictwa. - Opinia Rady nie była obowiązkowa. Gdyby chciała takie stanowisko wyrazić, to by je w tym krótkim czasie wyraziła - odpowiada Ast.

11:35

Po dziesięciominutowej przerwie jako pierwszy zabiera głos Borys Budka z Platformy Obywatelskiej. Mówi, iż nie oczekuje, że TK będzie się dziś kierować zdaniem opinii publicznej. - Nie zapominajmy o tym, co w tym gmachu jest najważniejsze - podkreśla. 

11:10

Przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej wytyka posłowi Prawa i Sprawiedliwości, że wcześniej narzekał, iż Sejm miał za mało czasu na przedstawienie swojego stanowiska Trybunałowi, podczas gdy badaną dziś ustawę uchwalono w mniej niż 48 godzin.

10:55

Przedstawiciel Prokuratury Generalnej uzasadnia wniosek. Tłumaczy, że nie ma zastrzeżeń do tempa prac nad nowelizacją. - Wymóg trzech czytań w parlamencie został dochowany - dodaje Andrzej Stankowski.

10:38

Marek Ast przyznał, iż w trakcie uchwalania ustawy mogło dojść do naruszeń, jednak ich "gatunkowy ciężar" nie jest na tyle poważny, by mówić, że cała ustawa jest niezgodna z konstytucją.

10:26

- Wnoszę o stwierdzenie, że ustawa jest zgodna z konstytucją - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast, który przedstawia stanowisko Sejmu. Tłumaczy, iż stanowisko Sejmu przekazane zostało dopiero wczoraj, gdyż termin rozprawy został wyznaczony w najkrótszym z możliwych terminów. - Przyspieszenie prac nad tą ustawą było podyktowane stanem wyższej konieczności - mówi.

10:02

- Procedura legislacyjna to nie jest jakaś abstrakcyjna koncepcja, jest istotna dla efektu prac parlamentu, ustanawianego prawa - mówi przedstawicielka i prezes Sądu Najwyższego.

9:53

Krajowa Rada Sądownictwa uzasadnia swój wniosek. Jej przedstawiciel podkreśla, że przy uchwalaniu nowelizacji naruszono prawo.

09:50

- Ponad kryteriami prawnymi nie mogą być kryteria polityczne - podkreśla Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Przypomina, że sędziom przysługuje przywilej nieusuwalności z urzędu. Zaznacza też, że o skróceniu ich kadencji nie może decydować wola polityczna większości parlamentarnej.

09:34

Rzecznik Praw Obywatelskich zabiera głos w celu uzasadnienia swojego wniosku. Zakwestionował on tryb uchwalania badanej dziś nowelizacji. Zastępca rzecznika mówi, że "to rodzaj czarnego humoru".  Wylicza przy tym pominięcie opinii Krajowej Rady Sądownictwa i ekspresowe tempo jej uchwalenia.

9:28

- Nie można metodą faktów dokonanych podważać roli Trybunału i niezawisłości sędziowskiej. Naród przyjmując konstytucję w referendum, jako najwyższy suweren, przyznał Trybunałowi rolę strażnika - - mówi Budka. Podkreśla, że większość parlamentarna nie może lekceważyć wyroków TK.

9:23

Głos w imieniu posłów, którzy złożyli skargę zabiera Borys Budka. Podkreśla, że Trybunał zbada dziś, czy Sejm i Senat mogły przyjąć badane dziś przepisy przejściowe ws. TK. Zarzutem kolejnym jest to, czy parlament miał prawo przyznać Dudzie prawo do ingerencji w proces wyboru sędziów.

9:14

W rozprawie nie uczestniczy przedstawiciel rządu. TK przypomniał, że Rada Ministrów została prawidłowo poinformowana o terminie rozprawy.

9:07

Składowi Trybunału Konstytucyjnego przewodniczy Andrzej Wróbel, a sprawozdawcą jest Piotr Tuleja.

09:04

Tuż przed rozpoczęciem rozprawy Adam Słomka, były poseł i działacz opozycji antykomunistycznej, wtargnął na salę z kartką na której widniał napis: "zdekomunizować sądy". Z sali wyprowadziła go straż.

Badana nowelizacja

Nowelizację, którą zbadają dziś sędziowie zaskarżyli posłowie Platformy Obywatelskiej, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Sądownictwa i prezes Sądu Najwyższego.

Chodzi o nowelizację, którą w listopadzie przyjął Sejm głosami Prawa i Sprawiedliwości i ruchu Kukiz'15: wygaszenie kadencji obecnego prezesa i wiceprezesa, przepis zezwalający Sejmowi na ponowny wybór do Trybunału Konstytucyjnego pięciu sędziów oraz 30-dniowy termin na złożenie przez sędziego TK ślubowania wobec prezydenta RP.

Wyrok TK

Przypomnijmy, Trybunał Konstytucyjny w wydanym wyroku ocenił, że nowelizacja ustawy o TK przyjęta przez Sejm poprzedniej kadencji była częściowo zgodna z ustawą zasadniczą, wybór dwóch spośród pięciu sędziów został dokonany w sposób niezgodny z Konstytucją RP, a prezydent Duda złamał ustawę zasadniczą, gdy nie przyjął ślubowania od trójki poprawnie wybranych sędziów.

onet.pl, wprost.pl, TVP INFO

 135

Czytaj także