Misiewicz: Wejście do budynku pokojowe. Centrum Eksperckie NATO działa normalnie

Misiewicz: Wejście do budynku pokojowe. Centrum Eksperckie NATO działa normalnie

Dodano:   /  Zmieniono: 33
(FOT KRZYSZTOF BURSKI/NEWSPIX.PL) / Źródło: Newspix.pl
- Wejście do budynku odbyło się pokojowo i bez żadnego problemu. Jedną z pierwszych decyzji było odwołanie ochrony nad obiektem i mieniem oraz powołanie Żandarmerii Wojskowej. Miałem prawo taką decyzję wydać i ją zrobiłem. Twierdzenie, że odebranie certyfikatu od płk. Duszy jest związane z tym, że kontaktował się z Amerykanami, jest żałosnym zasłanianiem się, jest nieprawdziwe - mówił dziś na briefingu prasowym Bartłomiej Misiewicz, doradca szefa MON.

- Minister Macierewicz odwołał tydzień temu pana płk. Duszę z funkcji pełnomocnika ministra obrony ds. utworzenia Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Zostało także wszczęte wobec niego postępowanie kontrolne ws. certyfikatu o dostępie do informacji niejawnych. Takie postępowanie sprawdzające zawiesza tymczasowo dostęp do informacji niejawnych. W związku z powyższym, musiał zostać odwołany. Zgodnie z decyzją szefa MON, nowym pełnomocnikiem zostałem powołany ja - poinformował Misiewicz.

- Nasi partnerzy słowaccy tydzień temu zostali poinformowani o tym, że mamy zamiar wymienić kadrę, która pracuje w Centrum Eksperckim Kontrwywiadu NATO. Z racji tego, że wobec nich wszczęto postępowania sprawdzające. O realizacji poinformował ich minister Szatkowski w Pradze. Dzisiaj ja, jako pełnomocnik ministra, wprowadziłem nowego, pełniącego obowiązki dyrektora Centrum Eksperckiego - dodał.

Bartłomiej Misiewicz oświadczył, że "wobec pracowników, którzy bezprawnie od ponad tygodnia okupowali Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO, zostały wszczęte postępowania dyscyplinarne". - Ubolewam, że płk. Dusza nie potrafi się zachować jak żołnierz i próbuje rozmawiać poprzez media. Żołnierz do poleceń musi się zastosować - dodał.

Oświadczenie MON

"18 grudnia 2015 r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Utworzenia Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO Bartłomiej Misiewicz wprowadził nowego p.o. dyrektora CEK NATO płk. Roberta Balę do tymczasowych pomieszczeń CEK NATO użyczonych przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego" - napisano w oświadczeniu MON dotyczącym wejścia do pomieszczeń Centrum.

Centrum Eksperckie NATO

Centrum Eksperckie NATO ma docelowo mieć swoją siedzibę w Krakowie, a poligon w słowackiej miejscowości Leszt. Centrum ma organizować wspólne szkolenia dla sił zbrojnych NATO i opracować wspólną doktrynę kontrwywiadowczą dla państw Sojuszu.  W ramach centrum doskonalenia kontrwywiadu opracowywane będą nowe doktryny, analizowane operacje oraz poprawiane zdolności do współdziałania członków Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego.

300polityka.pl, wprost.pl


 33

Czytaj także