500 zł na dziecko na specjalnych kartach płatniczych?

500 zł na dziecko na specjalnych kartach płatniczych?

Dodano:   /  Zmieniono: 50
Karta, czy gotówka? (fot. wojost11/fotolia.pl)
W ramach toczących się konsultacji Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało aby 500 zł, które będzie przysługiwać rodzinom z dziećmi, było wydawane rodzicom w formie specjalnej karty płatniczej. Miałoby to dać pewność, że pieniądze rzeczywiście wydane zostaną na dziecko - informuje Puls Biznesu.

Propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości polega na tym, aby kwota 500 zł trafiała na konto, a nie do ręki rodziców. Ci mieliby do nich dostęp za pośrednictwem określonej karty płatniczej, którą byliby w stanie płacić jedynie za wybrane produkty, w z góry określonych miejscach. 

"Podobne rozwiązania są już obecnie szeroko stosowane w prywatnym sektorze usług" - zapewnia Ministerstwo. "Środki pieniężne przysługujące poszczególnym rodzinom w formie świadczenia wychowawczego, byłyby przekazywane na specjalne wyodrębnione, indywidualne rachunki bankowe" - proponuje MS.

Puls Biznesu

 50

Czytaj także