Obowiązek szkolny dla 6-latków. Nowe przepisy wchodzą w życie

Obowiązek szkolny dla 6-latków. Nowe przepisy wchodzą w życie

dzieci, szkoła (fot. Monkey Business/fotolia.pl)
Regulacje znowelizowanej ustawy o systemie oświaty zaczną obowiązywać w sobotę 23 stycznia.

Nowelizacja przywraca obowiązek szkolny dla 7-latków. Pozostawia jednocześnie prawo 6-latków do rozpoczęcia edukacji w pierwszej klasie na wniosek rodziców (warunkiem jest wcześniejsze korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego albo posiadanie przez nie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Ustawa wprowadza obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie, a znosi ten obowiązek w stosunku do pięciolatków (5-latek zachowuje prawo).

Wprowadzone w ustawie przepisy przejściowe umożliwiają kontynuowanie przez dzieci, które w wieku sześciu lat obowiązkowo poszły do szkoły, nauki w klasach pierwszej i drugiej.

Zgodnie z tymi przepisami, na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 r. – w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą kontynuować dzieci:

- urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej;

- urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.

Wzmocnienie roli kuratora

Inne wchodzące w życie zmiany to m.in. wzmocnienie roli kuratora oświaty w kształtowaniu sieci przedszkoli i planu sieci szkół.

Likwidacja lub przekształcenie przedszkola, szkoły lub placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego będą możliwe jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Ta sama zasada będzie dotyczyła wprowadzania zmian w sieciach przedszkoli i szkół oraz zakładania publicznych przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.

Nowe przepisy będą obowiązywały również w przypadkach, w których proces likwidacji lub przekształcenia został rozpoczęty (np. podjęto uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły), ale nie został zakończony (nie podjęto ostatecznej uchwały).

Ponadto, nowe przepisy dają Ministrowi Edukacji Narodowej prawo powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty.

men.gov.pl

Czytaj także

 6
 • Stanley 12   IP
  Poco posylac Dzieci do Szkoly wogule co maja potem te Dzieciaki w kolchozie robic Kaczki obrabiac to niemusza byc uczone Tumany sa narenke tym Kaczodupom glupi narod to wiecej i dluzej Kaczodupom do Koryta
  • onufry   IP
   Bardzo dobra zmiana, daje możliwość decydowania rodzicom o podjęciu przez 6-letnie dziecko rozpoczęcia edukacji. Najlepiej rodzice znają możliwości dziecka, a nie władza!!!
   • samuel   IP
    6W mediach na całym świecie panuje zmowa milczenia, imigranci cały czas napływają do Europy i są przyjmowani, a nikt nas o tym nie informuje!!! Ludzie zabijają rodaków dla władzy i pieniędzy!!! Czytajcie artykuł Maxa Kolonko, nie dajmy ukrywać prawdy!!! szort.pl/ImigranciEuropa
    • antek   IP
     Czy wymóg opinii psychologicznej dotyczy też osób mających wpływ na  regulacje w  tej ustawie ?
     • jazmig   IP
      Dlaczego na zdjęciu są mulaciątka, a nie ma Azjatów? To jest rasizm i dyskryminacja