Koniec zabierania dzieci z powodu biedy. Zmiany w Kodeksie rodzinnym

Koniec zabierania dzieci z powodu biedy. Zmiany w Kodeksie rodzinnym

Dodano:   /  Zmieniono: 
biedne dziecko, bieda (fot. Viacheslav Iakobchuk/Fotolia.pl) 
We wtorek Sejm uchwalił zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym polegające na wprowadzeniu zakazu odbierania dzieci rodzicom wyłącznie ze względu na złe warunki ekonomiczne i bytowe rodziny.

Projekt nowelizacji został przygotowany przez Zespół ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego, którego pracami kieruje Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Patryk Jaki.

Z danych zgromadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz informacji przekazywanych przez organizacje pozarządowe wynika, że w wielu przypadkach złe warunki ekonomiczne i bytowe rodziny były jedyną podstawą orzeczeń o umieszczeniu małoletniego poza rodziną biologiczną.

"Taka sytuacja stoi w sprzeczności z art. 18 Konstytucji, z którego wynika, że państwo ma obowiązek opieki i ochrony zarówno nad samą rodziną, jak i rodzicielstwem. Wszelka ingerencja państwa w autonomię życia rodziny powinna być ostatecznością stosowaną jedynie w sytuacjach, w których inne środki pomocy rodzinie okazały się być nieskuteczne. Sytuacja patologiczna, w której rodzina mająca problem zwraca się do państwa po pomoc, a państwo zamiast rodzinie pomóc, odbiera rodzicom dzieci nie będzie miała już miejsca" - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości w komunikacie.

– Przygotowaliśmy projekt ustawy, który zakazuje odbierania dzieci z powodu biedy. Nie ma zgody na dalsze niszczenie rodziny. Rodzina od zawsze była sercem Polski. Będziemy dbali o to, żeby to serce dalej mocno biło. Nie ma zgody na dalsze niszczenie rodziny. Nie ma Polski bez rodziny i nie ma rodziny bez Polski  – uzasadniał projekt zmian Sekretarz Stanu Patryk Jaki.

Wprowadzenie zakazu odbierania dzieci rodzicom wyłącznie ze względu na biedę stanowi realizację jednej z obietnic złożonych w trakcie expose premier Beaty Szydło. Obok programu "Rodzina 500+" jest to pierwszy krok, tak bardzo wyczekiwany przez wiele rodzin, które obawiają się odebrania swych dzieci jedynie ze względu na warunki ekonomiczne.

Zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym to pierwszy projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości mający na celu poprawę sytuacji polskich rodzin. Zespół ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego prowadzi prace nad kolejnymi zmianami, mającymi na celu likwidację patologii, które powodują utratę zaufania polskich rodzin do państwa.