IPN ujawnia kolejne dokumenty z archiwum Kiszczaka

IPN ujawnia kolejne dokumenty z archiwum Kiszczaka

(fot. Twitter/Karol Darmoros ‏@KarolDarmoros)
Dziś o godzinie 9:00 Instytut Pamięci Narodowej udostępnił kolejną część dokumentów ujawnionych przez wdowę po Czesławie Kiszczaku. W oficjalnym komunikacie Instytut podał listę wszystkich nowych materiałów.

"22 lutego 2016 r. Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, na podstawie postanowienia prokuratora IPN w przedmiocie dowodów rzeczowych, przekazał Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej drugą partię dokumentów zabezpieczonych 16 lutego 2016 r. w domu Marii Kiszczak.

Na przekazane materiały składają się:

1.    Kserokopie dokumentów dotyczących działań Policji w dniach 15-16 czerwca 1990 r. w Mławie związanych z likwidacją blokady drogi E-77 przez protestujących rolników.

2.    Dokumenty dotyczące działań Policji w dniu 29 czerwca 1990 r. związanych z odblokowaniem siedziby Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

3.    Materiały statystyczne MSW dotyczące przestępczości w latach 1976-1985.

4.    Kserokopia listu Mieczysława Rakowskiego z 7 stycznia 1958 r.

5.    Kserokopia życiorysu Mirosława Milewskiego datowana na 22 czerwca 1953 r.

6.    Częściowo wypełniony Zeszyt Pracy WSW należący do Czesława Kiszczaka.

7.    Kolorowe kserokopie zdjęć, na których występują m.in.: Czesław Kiszczak, Wojciech Jaruzelski, Adam Michnik, ks. Henryk Jankowski, Lech Wałęsa i Bronisław Geremek.

8.    Fragmenty wspomnień Czesława Kiszczaka.

9.    Różne rękopiśmienne notatki Czesława Kiszczaka.

10.    Maszynopis książki dotyczącej Czesława Kiszczaka.

11.    Kopie dokumentów dotyczącej procesu Wacława Komara z 1953 r.

12.    Kopie dokumentów z wojskowych akt personalnych Czesława Kiszczaka.

13.    Projekty wystąpień Czesława Kiszczaka przed Trybunałem Stanu.

14.    Notatka dotycząca struktury departamentu IV MSW z 25 października 1984 r.

15.    Projekty wystąpień Czesława Kiszczaka przed sejmową Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej w sprawie wprowadzenia stanu wojennego.

16.    Maszynopisy wspomnień gen. Józefa Kuropieski.

17.    Materiały do przygotowywanej przez Czesława Broniarka biografii Czesława Kiszczaka.

18.    Uwagi do zmian ustaw o kombatantach oraz o Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich.

19.    Notatka zawierająca ocenę sytuacji politycznej w końcu 1980 r.

20.    Ocena komendanta wojewódzkiego MO w Legnicy.

Na polecenie Prezesa IPN powyższe materiały, jako podlegające przekazaniu do Instytutu Pamięci Narodowej, zostały włączone do zasobu archiwalnego IPN i poddane archiwizacji.

Jednocześnie prokurator IPN postanowił zwrócić Marii Kiszczak korespondencję z lat 1998-2000 z różnymi instytucjami dotyczącą represji niemieckich wobec Edwarda Jabłonki.

Materiały włączone dzisiaj do zasobu archiwalnego IPN będą udostępniane od 24 lutego br. w postaci kopii elektronicznych w czytelni IPN przy ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie.

Zgodnie z art. 36 ustawy o IPN dokumenty będą udostępniane w celu prowadzenia badań naukowych oraz w celach dziennikarskich. Osoby ubiegające się o wgląd do tych dokumentów muszą złożyć stosowny wniosek. Formularz dostępny jest pod następującym linkiem http://ipn.gov.pl/buiad/udostepnianie/wnioski.

Po dokonaniu przez prokuratora oględzin kolejnych pakietów ich zawartość będzie w analogiczny sposób przekazywana do archiwum IPN i udostępniana."

Udostępnienie dokumentów

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w poniedziałek Instytut Pamięci Narodowej udostępnił znalezione w domu gen. Czesława Kiszczaka dokumenty. Prezes IPN poinformował, że chodzi o dokumenty z pierwszego pakietu zawierającego teczki: osobową i pracy agenta SB „Bolka”, zabezpieczone w domu Czesława Kiszczaka.

Szafa Kiszczaka

Przypomnijmy, 16 lutego do domu wdowy po gen. Czesławie Kiszczaku wkroczył prokurator w towarzystwie pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. Zabezpieczono dokumenty dot. tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Bolek”, które to dokumenty Maria Kiszczak chciała sprzedać Instytutowi. Według relacji rzecznik prasowej IPN, wdowa po Czesławie Kiszczaku 16 lutego spotkała się m.in. z prezesem Instytutu i żądała 90 tys. złotych w zamian za przyniesione akta. Jako dowód na wagę posiadanych dokumentów przedstawiła "odręcznie kartkę papieru zatytułowaną „Informacja opracowania ze słów T.W. »Bolek« z odbytego spotkania w dniu 16.XI.1974 roku”.

IPN, wprost.pl

Galeria:
IPN ujawnia kolejne dokumenty z archiwum Kiszczaka

Czytaj także

 40
 • kaszkiet   IP
  Nabieram przekonania że generał Kiszczak to porządny człowiek i patriota.
  • Bolek1   IP
   a czym duds rozpalal ognisko z harcerzami ???
   • Karolina   IP
    Żadne,nie wiadomo czemu mające służyć,rewelacje. Nadal uważam,ze IPN w tym kształcie,z masą rozleniwionych prokuratorów,niekompetentnym szefostwem,powinien być rozwiązany. Choćby za zaniechanie lustracji,brak reakcji na polskie obozy czy potulną bierność wobec plucia banderowskiego odpowiednika na pamięć bestialsko pomordowanych obywateli II RP.
    • łysy36   IP
     Ciekawe czy Bolek wiedział o planowanym zamachu na Popieuszkę
     • PYTAM   IP
      WIĘKSZOŚĆ(ciągle ci sami) KLAKIERÓW PISOWSKICH TU PISZĄCYCH TO: BRUKSELA,BERLIN,LONDYN,SZTOKHOLM
      CO NA ZMYWAKU SŁABO PŁACĄ?