Ziobro wysyła instrukcję działania TK i ostrzega sędziów "przed łamaniem prawa"

Ziobro wysyła instrukcję działania TK i ostrzega sędziów "przed łamaniem prawa"

Dodano:   /  Zmieniono: 45
Trybunał Konstytucyjny (fot. trybunal.gov.pl)
Prezes TK prof. Andrzej Rzepliński poinformował przed rozpoczęciem dzisiejszego posiedzenia Trybunału, że otrzymał list od prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. - Generalnie stanowi to pismo instrukcję obsługi spraw przez Trybunał Konstytucyjny. Niepodporządkowanie się postanowieniom tej instrukcji grozi konsekwencjami prawnymi dla sędziów TK - powiedział prezes Trybunału. Posiedzenie TK mimo listu odbywa się w normalnym trybie.

"W związku z nadsyłanymi zawiadomieniami o rozpoznaniu spraw przez TK w sprawach nieznanych ustawie i z pominięciem ustawowych regulacji dotyczących wyznaczania terminów rozpraw i posiedzeń, na których powinny być rozpoznawane sprawy zawisłe przed TK, zmuszony jestem poinformować, że Prokurator Generalny nie może uczestniczyć w tego rodzaju działaniach Trybunału" napisał Zbigniew Ziobro w liście do TK.

"Oznacza to również niemożność przedstawienia pisemnych stanowisk w sprawach podlegających rozpoznaniu przez Trybunał Konstytucyjny, gdyż przedstawiane owych stanowisk w zaistniałej sytuacji mogłoby zostać odebrane, choćby przez opinię publiczną, jako akceptacja ze strony Prokuratora Generalnego działań sprzecznych z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, a w konsekwencji także z Konstytucją, która w artykule 197 jednoznacznie przesądza że Trybunał może działać tylko w trybie określonych ustawą" tłumaczył minister sprawiedliwości.

"Jakiekolwiek próby działania TK poza konstytucyjnym i ustawowym reżimem nie zyskają legitymizacji w postaci jakiegokolwiek uczestnictwa w nich Prokuratora Generalnego. Mogą jedynie stać się przedmiotem podjętej przez niego kontroli przestrzegania prawa" napisał Ziobro.

Pismo zostało zamieszczone na stronie internetowej Trybunału.

Rzecznik resortu sprawiedliwości Sebastian Kaleta poinformował na Twitterze, że "jest to klasyczne pismo procesowe, w którym Prokurator Generalny przedstawił stanowisko wobec działań Trybunału Konstytucyjnego".

Gazeta.pl, Trybunal. gov.pl, Twitter


 45

Czytaj także