Senatorscy członkowie RPP

Senatorscy członkowie RPP

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wiceminister finansów Halina Wasilewska-Trenkner, profesor ekonomii z Wrocławia, b. senator Marian Noga i profesor ekonomii z Krakowa - Stanisław Owsiak - to trzej nowi członkowie RPP wybrani przez Senat.
Nowo wybrani członkowie Rady zostali zaprzysiężeni po środowym głosowaniu. Swoje funkcje zaczną pełnić 23 stycznia 2004 r., a ich kadencja będzie trwała 6 lat.

Według Wasilewskiej-Trenkner potrzebna jest ścisła współpraca między RPP a rządem, a od efektów tej współpracy będzie zależało, kiedy i w jaki sposób Polska przystąpi do strefy euro. Uważa ona, że możliwe jest wykorzystanie części rezerwy walutowej "na cele wspierania finansów krajowych".

Stanisław Owsiak powiedział w trakcie przesłuchań w Senacie, że  jest przeciwny radykalnym zmianom w polityce monetarnej, a Noga uznał, że podstawowy cel RPP, czyli utrzymanie inflacji na niskim poziomie, co nie oznacza, że Rada nie powinna kształtować polityki monetarnej stymulującej wzrost gospodarczy.

Zdaniem analityków, nowa RPP będzie mniej gołębia, niż oczekiwał rynek.

Środowe posiedzenie Senatu rozpoczęło się po prawie godzinnej przerwie, w czasie której zebrał się klub senatorów SLD. Po  przerwie marszałek Longin Pastusiak poinformował, że dwoje kandydatów zrezygnowało z kandydowania do RPP. Wycofujący się senatorowie Genowefa Ferenc (SLD-UP) i Tadeusz Wnuk (SLD-UP) uzasadnili swoje decyzje tym, że nie chcą upolityczniać Rady.

O wycofanie się z kandydowania do RPP parlamentarzystów apelowali ostatnio prezydent Aleksander Kwaśniewski i wicepremier Jerzy Hausner.

We wtorek natomiast wycofał się poseł Stanisław Stec (SLD). W  efekcie tych rezygnacji liczba kandydatów zmniejszyła się z 11 do  8 osób.

Najwięcej kontrowersji wzbudziła kandydatura senatora Nogi (SLD- UP), jedynego parlamentarzysty, przewodniczącego senackiej Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury. Wybranie Nogi do RPP oznacza konieczność przeprowadzenia uzupełniających wyborów w Senacie. Senator Samoobrony Sławomir Izdebski wezwał go do wycofania się ze względu na obowiązki wobec wyborców. Uznał, że Noga kandyduje, by mieć większe wynagrodzenie jako członek RPP. Noga powiedział jednak, że nie widzi uzasadnienia do wycofania swojej kandydatury. Podkreślił przy tym swoje kompetencje naukowe, co - jego zdaniem - pozwoli mu dobrze wypełniać nowe obowiązki.

Nogę popierał wicemarszałek Senatu Ryszard Jarzembowski (SLD-UP). Zapowiadał też, że Senat wybierze do RPP jednego senatora, jednego kandydata z obozu rządzącego i jednego z  rekomendacji prezydenta, co uzasadnił koniecznością osiągnięcia "równowagi między różnymi ośrodkami władzy".

Przed głosowaniem zapowiadano, że największe szanse na wybór z  nominacji Senatu ma wiceminister finansów od 1995 r., Halina Wasilewska-Trenkner, która przygotowała dotąd kilka kolejnych projektów budżetu. Była też krótko ministrem finansów jesienią 2001 roku (od końca sierpnia do połowy października), po dymisji Jarosława Bauca w rządzie Jerzego Buzka.

Stanisław Owsiak uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych w  1993 roku, jest kierownikiem Katedry Finansów AE w Krakowie. Od  roku 1994 pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Premierze.

em, pap

 0

Czytaj także