Biało-czerwona eurodrużyna

Biało-czerwona eurodrużyna

Dodano:   /  Zmieniono: 
Państwowa Komisja Wyborcza podała listę 54 osób wybranych do Parlamentu Europejskiego.
Platforma Obywatelska: Jerzy Buzek, Zdzisław Chmielewski, Małgorzata Handzlik, Stanisław Jałowiecki, Filip Kaczmarek, Bogdan Klich, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Paweł Piskorski, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Sonik, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka.

Z list Liga Polskich Rodzin: Filip Adwent, Sylwester Chruszcz, Maciej Giertych, Dariusz Grabowski, Urszula Krupa, Bogdan Pęk, Mirosław Piotrowski, Bogusław Rogalski, Witold Tomczak, Wojciech Wierzejski.

Z list Prawo i Sprawiedliwość: Adam Bielan, Anna Fotyga, Mieczysław Janowski, Michał Kamiński, Marcin Libicki, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański.

Z list Samoobrona: Marek Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Bogdan Golik, Wiesław Kuc, Jan Masiel, Leopold Rutowicz.

Z list SLD-UP: Lidia Geringer d'Oedenberg, Adam Gierek, Bogusław Liberadzki, Marek Siwiec, Andrzej Szejna.

Z list Polskie Stronnictwo Ludowe: Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Podkański, Czesław Siekierski, Janusz Wojciechowski.

Z list Unia Wolności: Bronisław Geremek, Jan Kułakowski, Janusz Onyszkiewicz, Grażyna Staniszewska.

Z list Socjaldemokracja Polska: Genowefa Grabowska, Józef Pinior, Dariusz Rosati.

Państwowa Komisja Wyborcza podała też oficjalne wyniki wyborów do parlamentu Europejskiego. Platforma Obywatelska uzyskała w nich 24,10 proc. głosów, LPR - 15,92 proc., PiS - 12,67 proc., Samoobrona - 10,78 proc., SLD-UP - 9,35 proc., Unia Wolności - 7,33 proc., PSL - 6,34 proc., SdPl - 5,33 proc.

W konsekwencji PO zdobyła 15 mandatów w europarlamencie, LPR -  10, PiS - 7, Samoobrona - 6, SLD-UP - 5, UW i PSL - po 4, SdPl - 3.

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły 5-procentowego progu, wymaganego do zdobycia mandatów. Uzyskały one wyniki: PPP - 0,54 proc.

UPR - 1,87 proc.

NKWW - 1,56 proc.

IdP - 1,45 proc.

OKO - 0,58 proc. KPEiR-PLD - 0,8 proc.

Racja - 0,3 proc.

PPN - 0,04 proc.

ROB - 0,61 proc

Zieloni 2004 - 0,27 proc

NOP - 0,04 proc.

Razem dla Przyszłości - 0,05 proc.

DPL - 0,09 proc.

Frekwencja wyniosła 20,87 proc.

em, pap

 0

Czytaj także