Asystent Celińskiego nie stawił się przed komisją (aktl.)

Asystent Celińskiego nie stawił się przed komisją (aktl.)

Dodano:   /  Zmieniono: 
Sejmowa komisja śledcza ds. PKN Orlen nie przesłuchała Konrada Urbańskiego, który był współpracownikiem Andrzeja Celińskiego (SdPl), gdy ten kierował ministerstwem kultury w rządzie Leszka Millera.
Urbański nie stawił się na wezwanie komisji, przesłał list, w którym usprawiedliwia swoją nieobecność i prosi o wyznaczenie nowego terminu przesłuchania.

Jak poinformował kierujący pracami komisji pod nieobecność przewodniczącego Józefa Gruszki Zbigniew Wassermann (PiS), Urbański w poniedziałek po południu przesłał pismo, w którym wyjaśnia, że zawiadomienie o wezwaniu przed komisję otrzymał 16 kwietnia - zbyt późno, by zmienić plany. W odczytanym przez Wassermanna piśmie Urbański napisał, że jest obywatelem brytyjskim i nie zna polskiego w takim stopniu, by zrozumieć zadawane przez komisję pytania. Prosi więc, by zapewnić podczas jego przesłuchania tłumacza przysięgłego. Urbański na stałe mieszka w Wielkiej Brytanii.

Według Wassermanna, pismo od Urbańskiego budzi wątpliwości, czy  jest to zgodne z przepisami usprawiedliwienie niestawiennictwa. Przypomniał, że komisja wysłała zawiadomienie 7 kwietnia, na adres wskazany przez Urbańskiego.

Roman Giertych (LPR) wniósł o zbadanie usprawiedliwienia przez ekspertów i jeśli nie będzie ono spełniało wymogów formalnych, o  nałożenie na Urbańskiego "maksymalnej kary porządkowej za  niestawienie się przed komisją". Giertych powątpiewa w prawdziwość słów Urbańskiego, dotyczących jego rzekomo słabej znajomości języka polskiego. Według niego Urbański, jako były doradca ministra kultury, musiał znać język polski. Jego pismo jest "zwykłą bezczelnością i  arogancją ze strony świadka" - stwierdził Giertych.

Jak donosiły jesienią ubiegłego roku media, Urbański pracował u  aresztowanego lobbysty Marka Dochnala jako wiceprezes Larchmont Capital, firmy należącej do Dochnala. Z ujawnionych podsłuchów wynika, że wiedział on o korumpowaniu posła Andrzeja Pęczaka (SLD) przez Dochnala.

Celiński zapewniał, że nic nie wiedział o współpracy Urbańskiego z  Dochnalem i podkreślał, że nie był on w ministerstwie zatrudniony, tylko "nieodpłatnie pomagał zdobywać informacje na temat audytu publicznych pieniędzy w sektorze kultury".

Zdaniem Romana Giertycha (LPR), Urbański przekazywał Dochnalowi informacje o "sektorze energetycznym pochodzące z Sejmu, ze  spotkań klubu SdPl, z układów politycznych związanych z  ministrami". W związku z wypowiedziami Giertycha, SdPl zapowiedziała podjęcie wobec niego kroków prawnych.

Urbański jest czwartym świadkiem, który nie stawił się przed komisję. Na pierwsze wezwanie posłów nie stawili się b. minister sprawiedliwości Barbara Piwnik oraz Jan Kulczyk, zeznawali jednak w innym terminie. Składania zeznań w ogóle odmówił prezydent Aleksander Kwaśniewski.

ss, pap

 0

Czytaj także