Minister Kalata skarży "Fakt"

Minister Kalata skarży "Fakt"

Dodano:   /  Zmieniono: 
Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata złożyła oświadczenie w sprawie publikacji "Faktu".
Treść oświadczenia:

"W ostatnich dniach stałam się obiektem bezprecedensowego ataku gazety "Fakt". Wielka prowokacja tej gazety - jak sama redakcja to określa - wykonana w sposób charakterystyczny dla prasy brukowej, miała na celu nie ustalenie faktów, ale jedynie pomówienie i poniżenie mnie jako Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W związku z tym oświadczam, co następuje:

- 5 maja 2006 roku zostałam powołana na stanowisko Ministra Pracy i Polityki Społecznej, - 9 maja 2006 roku zbyłam udziały w VIANI sp. z o.o., - nie będąc we władzach ww. spółki nie mogłam w dniu 11 maja 2006 roku zawrzeć umowy zlecenia z dziennikarzem "Faktu", - wszelkie informacje, zawarte w publikacjach "Faktu", dotyczące ewentualnego nieprzestrzegania prawa przez pracowników spółki VIANI sp. z o.o. są nie tylko nieprawdziwe, ale nie dotyczą mojej osoby.

Pomówienia, opublikowane na łamach dziennika "Fakt", wypełniają dyspozycje przepisów art. 24 kodeksu cywilnego oraz art. 212 kodeksu karnego, których naruszenie powoduje odpowiedzialność cywilną i karną.

W związku z tym, że zostałam pomówiona i poniżona w oczach opinii publicznej, co naraża mnie na utratę zaufania, niezbędnego do sprawowania powierzonego mi stanowiska Ministra Pracy i Polityki Społecznej, oświadczam, iż wystąpiłam na drogę postępowania sądowego w celu ochrony moich dóbr osobistych poprzez złożenie do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Pana Marcina Kowalczyka, dziennikarza i Grzegorza Jankowskiego, redaktora naczelnego dziennika "Fakt".

Anna Kalata"

pap, em

 0

Czytaj także