80 odznaczonych przez prezydenta

80 odznaczonych przez prezydenta

Dodano:   /  Zmieniono: 
Prezydent Lech Kaczyński wręczył w Święto Niepodległości około 80 odznaczeń państwowych - w tym Order Orła Białego i krzyże nowo ustanowionego Orderu Krzyża Wojskowego.
Mówiąc o odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku i restytucji państwa polskiego, prezydent podkreślił, że "państwo to w ciągu niespełna trzech lat prowadziło wojny na granicach i ukształtowało je w sposób korzystny, po niespełna dwóch latach istnienia zdołało odeprzeć bolszewicki najazd".

Dodał, że Polska znajdowała się wtedy w trudnej sytuacji - dziś "żyjemy w innych czasach, naszym granicom nic nie zagraża, bezpośrednio nie zagraża nam wojna".

"Ale nasza armia bywa na polach bitew, śmierć pana sierżanta Tomasza Murkowskiego jest tego najlepszym dowodem" - powiedział o zabitym w nocy w Iraku żołnierzu. Dodał, że Polska będzie się nadal angażować w takie misje jak w Iraku, Afganistanie, Libanie i Bośni. "Nie jesteśmy w tych misjach dla zabawy, nie żeby się ćwiczyć; jesteśmy dlatego, że wymaga tego racja stanu i międzynarodowa solidarność" - zaznaczył.

Za propagowanie wartości małżeństwa i rodziny, i za "propagowanie polskości na ziemiach odzyskanych i tworzenie podstaw życia religijnego na obszarach, które dziś zajmują jedną trzecią obszaru Rzeczypospolitej" prezydent udekorował abp. Kazimierza Majdańskiego najwyższym odznaczeniem państwowym - Orderem Orła Białego.

Krzyżami Orderu Odrodzenia Polski Lech Kaczyński odznaczył działaczy niepodległościowych ks. Huberta, Benedykta Jana i Andrzeja Czumów oraz Stefana, Arkadiusza, Andrzeja i Sławomira Melaków.

Odznaczeni zostali historycy Tomasz Szarota i - pośmiertnie - Jerzy Łojek, autor książek o AK Cezary Chlebowski, ekonomista Stefan Kurowski, ks. Tadeusz Styczeń z KUL. Krzyż Komandorski OOP otrzymali opozycjoniści lat 70. i 80. - podziemny wydawca Mirosław Chojecki i Czesław Bielecki.

W imieniu odznaczonych weteranów AK i innych ugrupowań, działaczy niepodległościowych i opozycjonistów z "Solidarności" głos zabrał odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP Józef Werstler.

"Dotrzymał pan słowa, panie prezydencie. Trzeciego maja powiedział pan, że przywróci nam wartość utraconą i dumę narodową, że wyrówna nasze krzywdy za trud i walkę. Nie będziemy już nigdy poniżani i karani" - powiedział, dziękując "prezydentowi IV RP".

Po raz pierwszy prezydent wręczył krzyże Orderu Krzyża Wojskowego. Krzyż Komandorski otrzymał dowodzący obecnie wielonarodową dywizją w Iraku gen. dyw. Bronisław Kwiatkowski. Krzyże Kawalerskie - pięciu innych żołnierzy, w tym pośmiertnie sierż. Tomasz Murkowski i ranny w tym samym wybuchu miny ostatniej nocy mł chor. sztabowy Mariusz Korner. Odznaczony został także st. kapral Mariusz Sawicki ranny przed dwoma tygodniami w ostrzale polskiego śmigłowca. Za odwagę w akcjach prezydent wyróżnił sierż. Łukasza Sikorę z 1. Pułku Specjalnego Komandosów z Lublińca i starszego plutonowego Zbigniewa Ulaszewskiego z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, który w styczniu pod Hamzą w Iraku wyniósł rannego kolegę spod ostrzału.

"To duża satysfakcja; szkoda, że odznaczonych zostało tylko tylu, inni zostali w cieniu, ale wiadomo, żołnierz nie będzie prosił o odznaczenia" - powiedział Ulaszewski. Mówił, że wynosząc kolegę spod kul, nie zrobił "nic szczególnego", a na uznanie zasługuje jego cały pluton i cała kompania. "Zbieg okoliczności wyrwał mnie z tego tłumu, tak się stało, że tu jestem" - mówił Ulaszewski, który służył w pierwszej i piątej zmianie.

Order Krzyża Wojskowego przyznawany jest za wybitne czyny bojowe, połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą, podczas działań polskiego wojska w misjach poza granicami kraju oraz akcjach przeciwko aktom terroryzmu w kraju. Odznaczenie ma kształt krzyża kawalerskiego, zwieńczonego koroną Chrobrego. Na awersie znajduje się srebrny orzeł państwowy, a na rewersie wizerunek miecza koronacyjnego Piastów - Szczerbca - i łacińska dewiza orderu - "Milito pro Patria" - "Walczę dla Ojczyzny". Order ma trzy klasy: Krzyż Wielki, Komandorski i Kawalerski.

pap, ss
 0

Czytaj także