Ocenią politykę kulturalną warszawskiego Ratusza

Ocenią politykę kulturalną warszawskiego Ratusza

Dodano:   /  Zmieniono: 
Siedziba władz Warszawy (fot. Wikipedia)
Warszawscy twórcy, aktywiści i eksperci zajmujący się kulturą mają w większym stopniu kształtować politykę kulturalną stolicy. Władze Warszawy ogłosiły w tej sprawie nabór do Społecznej Rady Kultury. Kandydaci do Rady mogą się zgłaszać do 15 września br.

"Powołanie Rady to kolejny krok w kierunku większego uspołecznienia zarządzania warszawską kulturą" - poinformował ratusz i podkreślił, że Rada będzie odpowiadała za realizację m.in. warszawskiego Programu Rozwoju Kultury. Program ten do 2020 r. ma służyć ujednoliceniu zasad finansowania imprez kulturalnych, zwiększeniu uczestnictwa warszawiaków w kulturze oraz rozwijaniu edukacji kulturalnej.

Podstawowym zadaniem Rady, która ma liczyć od 15 do 20 członków, będzie opiniowanie prowadzonej przez miasto polityki kulturalnej. Ratusz podaje, że prace Rady "w większym stopniu włączą do procesu tworzenia wizji warszawskiej kultury środowiska twórców i aktywistów". "Program rozwoju kultury zakłada angażowanie zainteresowanych środowisk w proces jego realizacji, głównie za pomocą dialogu i konsultacji" - tłumaczą w przesłanym komunikacie stołeczne władze.

Działalność Rady obejmować będzie m.in. wskazywanie priorytetów dla programów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Kultury oraz upowszechnianie świadomości kulturalnej wśród mieszkańców stolicy. Protokoły z posiedzeń Rady mają być jawne; będzie je można znaleźć na stronie www.kulturalna.warszawa.pl "Wszyscy zainteresowani warszawiacy będą mogli na bieżąco zapoznawać się z miejskimi propozycjami dotyczącymi kultury" - zachęca ratusz.

Członkowie Rady będą wybierani na trzyletnią kadencję, (z możliwością jednej reelekcji). Głównym kryterium wyboru członków Rady będzie ich "zaangażowanie w życie kulturalne stolicy, uznany dorobek artystyczny lub organizatorski oraz kompetencje". Zgłaszać i rekomendować kandydatów mogą zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a więc m.in. fundacje i stowarzyszenia. Termin zgłaszania rekomendacji upływa 15 września 2012 r. Wyboru członków Rady spośród zgłoszonych kandydatów dokona prezydent Warszawy. Więcej informacji o rekrutacji oraz formularze zgłoszeniowe, znajdują się na stronie internetowej www.konsultacje.um.warszawa.pl.

Program Rozwoju Kultury, który warszawscy radni uchwalili pod koniec marca br., ma służyć wdrożeniu spójnej polityki kulturalnej w stolicy i zwiększeniu uczestnictwa warszawiaków w kulturze. Dla mieszkańców stolicy ma zostać stworzona przejrzysta informacja o ofercie kulturalnej, ułatwiająca mieszkańcom dostęp do wydarzeń kulturalnych. Pełna nazwa przyjętego dokumentu to "Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia". Przygotowali go przedstawiciele Urzędu Miasta, instytucji kultury, organizacji pozarządowych i eksperci ze świata akademickiego. W skład Zespołu Konsultacyjnego ds. Programu Rozwoju Kultury weszły 22 osoby, m.in.: Edwin Bendyk, Beata Chmiel, Andrzej Mencwel, Bogna Świątkowska, Tadeusz Słobodzianek, Wojciech Burszta i Krzysztof Herbst.

- To jest pierwszy strategiczny dokument, który dotyczy rozwoju warszawskiej kultury. Wyznacza on kierunki polityki kulturalnej, której głównym zadaniem jest podniesienie rangi i roli kultury w rozwoju Warszawy" - mówiła w marcu o programie prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Według niej "wielką zaletą programu jest to, że budowano go w dialogu społecznym, był tworzony przez ludzi dla ludzi.

em, pap

+
 0

Czytaj także