Kraśnik „wolny” od 5G, LGBT i Wi-Fi, ale nie od memów. Internauci mają używanie

Kraśnik „wolny” od 5G, LGBT i Wi-Fi, ale nie od memów. Internauci mają używanie

Kraśnik wolny od 5G. Memy
Kraśnik wolny od 5G. Memy Źródło:X / @832xxl
Uchwała „anty-LGBT”, później poparta przez radnych petycja, która sprawia, że Kraśnik można byłoby też kpiarsko określić jako „strefę wolną od 5G i Wi-Fi”. Internauci nie mogli przegapić takiej okazji i w memach dali wyraz temu, co sądzą o włodarzach Kraśnika i ich antytechnologicznych zapędach.

Po tym, jak głośno było o Kraśniku w kontekście uchwały anty-LGBT, miasto już nie miało łatwo u internautów. Ostatnio jednak okazało się, że tamtejszych polityków stać na o wiele bardziej kuriozalne posunięcia. Radni z Kraśnika poparli bowiem petycję, której autorzy zaapelowali, by zadbali o ochronę mieszkańców przed „coraz większą ekspozycją na sztuczne pole elektromagnetyczne”. Petycję wystosowano w imieniu członków Koalicji Polska Wolna od 5G Komisja Sterująca 23 marca tego roku, ale radni zajęli się nią dopiero we wrześniu.

W petycji napisano m.in.:

Wnosimy o to, aby w uchwale Rada Miasta wyraziła negatywne stanowisko wobec: wielokrotnego zwiększenia od 1.1.2020 r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkańców na pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego; wprowadzenia standardu 5G bez wcześniejszego zbadania wpływu tej technologii na zdrowie mieszkańców.

Kraśnik „strefą wolną” od 5G i Wi-Fi?

Na tym nie koniec, bo autorzy petycji nie ograniczyli się jedynie do apelu o walkę z 5G, ale też... z Wi-Fi. W dalszej części dokumentu domagali się bowiem, by w uchwale Rada Miasta Kraśnik:

Zdemontowano istniejące sieci Wi-Fi w szkołach tam, gdzie one istnieją, i wykonano nowe instalacje sieci komputerowych w oparciu wyłącznie o połączenia kablowe eternetowe bądź światłowodowe. Nakazano przełączanie na lekcjach telefonów komórkowych w tryb samolotowy oraz zakazano ich używania na przerwach poza celami związanymi z informowaniem rodziców lub w celach alarmowych.

22 września Rada Miasta Kraśnik zagłosowała w sprawie tej nietypowej petycji i... uchwała przeszła. Głosów „za” było 9, „przeciw” – 6, a wstrzymujących się – 3. Jednocześnie przyjęcie takiej petycji nie jest wiążące i jest jakoby „przyjęciem do wiadomości” podnoszonych przez autorów problemów.

Kraśnik a LGBT

O Kraśniku – za sprawą 5G i Wi-Fi – stało się więc po raz drugi w ostatnim czasie głośno. W trakcie tego samego posiedzenia Rady Miejskiej radni zdecydowali, że nie uchylą ustawy o „powstrzymaniu ideologii LGBT” (funkcjonuje na nie określenie: strefy wolne od LGBT). Tym samym sprawili, że miasto może zostać pozbawione 10 mln euro, ponieważ szefowa MSZ Norwegii zapowiedziała, że gminy przyjmujące podobne deklaracje będą pozbawione funduszy norweskich.

Czytaj też:
Kraśnik jako „strefa wolna” od LGBT, 5G i Wi-Fi. Owsiak wspomina miasto sprzed 29 lat i pyta: Co się stało?

Galeria:
Kraśnik wolny od 5G, LGBT i Wi-Fi. Memy
Źródło: WPROST.pl