Zmiany na rynku pracy. Mężczyźni więcej czasu spędzają w domu, kobiety mniej

Zmiany na rynku pracy. Mężczyźni więcej czasu spędzają w domu, kobiety mniej

Rodzina w domu
Rodzina w domu Źródło:Shutterstock / ESB Professional
Zmiany na rynku pracy, związane ze stopniowym zwiększeniem aktywności kobiet w XX i XXI wieku, powodują, że mężczyźni więcej czasu spędzają w domach, a kobiety mniej.

Liczba godzin spędzanych przez mężczyzn na pracach domowych w drugiej dekadzie XXI wieku wzrosła w porównaniu do lat sześćdziesiątych XX wieku dwukrotnie, czyli z 4 do 9 godzin tygodniowo, podczas gdy dla kobiet zmniejszyła się o prawie połowę, czyli z 28 do 15 godzin.

Istnieje zależność pomiędzy poziomem wykształcenia, a sposobem pojmowania ról kobiecych i męskich w gospodarstwie domowym, co znajduje odbicie w realizowanych modelach rodziny.

Zasadniczo, wśród rodzin to kobieta i mężczyzna zajmują się prowadzeniem domu oraz opieką nad dziećmi, przy czym większość obowiązków domowych oraz związanych z opieką zazwyczaj nadal wykonują kobiety. W przypadku modelu rodziny, w której kobieta ma wyższe wykształcenie, a oboje małżonkowie nastawieni są na aktywność zawodową, obowiązuje styl partnerski, któremu towarzyszy zazwyczaj lepszy status majątkowy i akceptowane są rozwiązania umożliwiające godzenie pracy z obowiązkami domowymi. Znacznie częściej korzysta się z odpłatnej pomocy innych osób lub instytucji w opiece nad dziećmi czy prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Źródło: Wprost