Artykuł Emmanuela Macrona w 28 dziennikach w UE. Prezydent Francji wzywa do „renesansu”

Artykuł Emmanuela Macrona w 28 dziennikach w UE. Prezydent Francji wzywa do „renesansu”

Emmanuel Macron
Emmanuel Macron Źródło: Newspix.pl / ABACA
W dziennikach w 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej ukazał się esej prezydenta Francji. Emmanuel Macron przed nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego prezentuje w nim swoją wizję „europejskiego renesansu”.

W Polsce kolumny prezydentowi Francji użyczyła „Rzeczpospolita”. Tekst ukazał się także m.in. w brytyjskim „Guardianie”, niemieckim „Die Welt” i hiszpańskim „El Pais”. Emmanuel Macron kreśli w nim wizję zagrożonego Starego Kontynentu, wzywa do przebudzenia i głosowania w majowych wyborach. Szereg propozycji prezydenta dotyczy z jednej strony głębokiej reformy Unii Europejskiej tak, by sprostała globalnym wyzwaniom, a z drugiej zmierza do ochrony i obrony obywateli bloku.

„Nigdy od czasów II wojny światowej Europa nie była tak bardzo potrzebna. A jednocześnie Europa nigdy nie była tak bardzo zagrożona” – pisze Macron. Jako symbol kryzysu, w którym znalazła się UE, przedstawia brexit. Jako winnych doprowadzenia do rozłamu w UE przedstawia nacjonalistów. „Nacjonalistyczne zamknięcie nie proponuje niczego; to odrzucenie bez projektu. I ta pułapka zagraża całej Europie: ci, którzy wykorzystują gniew, wspierani przez fałszywe informacje, obiecują wszystko i nic” – ostrzega prezydent Francji.

przedstawia Unię jako historyczny sukces – „pojednanie zdewastowanego kontynentu w bezprecedensowym projekcie pokoju, dobrobytu i wolności”. Wśród dokonań wymienia m.in. wprowadzenie euro, rozwój infrastruktury, dostęp do szybkiego internetu. „Ta walka jest codziennym zaangażowaniem, ponieważ ani Europa, ani pokój nigdy nie są zdobyte raz na zawsze” – przestrzega Macron, przedstawiając zachowanie status quo jako niebezpieczną pułapkę.

Prezydent Francji twierdzi, że Europa powinna być nie tylko „rynkiem”, ale też projektem. Zdaniem Macrona wymaga on obecnie zmian, dostosowania do rozwijającego się świata. „Jest to czas europejskiego odrodzenia. Dlatego też, odporny na pokusy zamknięcia się w sobie i pokusy podziałów, proponuję wspólną budowę tego odrodzenia wokół trzech ambicji: wolność, opieka i postęp” – postuluje prezydent Francji.

„Renesans” Macrona

Emmanuel Macron postuluje m.in. utworzenie Europejskiej Agencji Ochrony Demokracji. Instytucja miałaby zapewnić każdemu państwu członkowskiemu narzędzia do ochrony procesu wyborczego przed cyberprzestępczością i wypływami obcych mocarstw. „Musimy usunąć z internetu, zgodnie z przepisami europejskimi, wszelkie przejawy mowy nienawiści i przemocy, ponieważ poszanowanie jednostki jest podstawą naszej cywilizacji godności” – przekonuje Macron.

Kolejnym postulatem prezydenta jest odnowienie strefy Schengen. Chodzi nie tylko o ścisłe kontrolę granic, ale też prowadzenie jednolitej polityki azylowej „z jednakowymi zasadami przyjmowania i odmowy”. Marcon chce postawić także na obronność. W ramach nowej polityki w tym zakresie powinien zostać jego zdaniem przygotowany traktat obronny w porozumieniu z NATO i europejskimi sojusznikami. Jednym z jego pryncypiów byłaby kluzula wzajemnej obrony.

Prezydent Francji idzie jeszcze dalej, wzywając do ustanowienia jednolitych wynagrodzeń dla pracowników migrujących do innych krajów, a podejmujących pracę w tym samym miejscu i europejskiego wynagrodzenia minimalnego ustalanego co roku, dostosowanego do każdego kraju. Macron podkreśla także wagę ekologii, konieczność regulacji działalności cyfrowych gigantów czy finansowanie innowacji. Prezydent Francji chce zawrzeć z Afryką „pakt przyszłości”.

„Wydostańmy się z tej pułapki”

„Wolność, ochrona, postęp. Na tych filarach musimy budować odrodzenie europejskie. Nie możemy pozwolić nacjonalistom, niemającym rozwiązania, wykorzystywać gniew narodów. Nie możemy być lunatykami w osłabionej Europie. Nie możemy poddawać się rutynie i czczym zaklęciom. Humanizm europejski to wymóg działania. I wszędzie obywatele proszą o uczestniczenie w przemiana” – diagnozuje Macron. Prezydent przestrzega, że impas brexitu jest lekcją dla wszystkich. „Wydostańmy się z tej pułapki, nadajmy sens nadchodzącym wyborom i naszemu projektowi. Do was należy decyzja, czy Europa, wartości postępu, które niesie ona ze sobą, powinny być czymś więcej niż nawiasem w historii. Proponuję ten wybór, abyśmy razem utorowali drogę dla odrodzenia europejskiego” – pisze Marcon.

Czytaj też:
Krystyna Pawłowicz ponownie publikuje zdjęcie Brigitte Macron. „Obrona jest moim prawem”