Obywatele UE wybiorą swoich przedstawicieli do PE między 23 a 26 maja. Pod koniec lutego prezydent Andrzej Duda podpisał porozumienie, zgodnie z którym wybory do PE w Polsce odbędą się między godziną 7 a 21 w niedzielę 26 maja. Od 25 maja od północy będzie obowiązywać cisza wyborcza.

Wybory do PE - ilu europosłów wybieramy?

Maksymalna liczba eurodeputowanych nie może być większa niż 751 osób. Minimalna liczba posłów przypadających na państwo członkowskie to 6, maksymalna - 96. Polacy wybiorą w tym roku 52 europosłów, aczkolwiek jeden z nich będzie "zawieszony". Taka sytuacja ma związek z brexitem. Ponieważ do czasu wyborów do PE nie udało się ustalić scenariusza wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, Brytyjczycy także wybiorą swoich przedstawicieli. Po ich wystąpieniu ze Wspólnoty, zawieszeni eurodeputowani obejmą mandaty. Po brexicie liczba europosłów spadnie z 751 do 705. Polska m 5. pod względem liczebności reprezentację w PE. Jako pierwsza zagłosuje Holandia -23 maja. Najdłużej będą głosować Włosi - do 26 maja do godziny 23. W niektórych krajach UE m.in. Belgii, Bułgarii czy na Cyprze głosowanie w wyborach jest obowiązkowe.

Wybory do PE - okręgi wyborcze w Polsce

Ordynacja dzieli kraj na trzynaście wielomandatowych okręgów wyborczych. Brak przydziału określonej liczby mandatów poszczególnym okręgom sprawia, że możliwa jest sytuacja, w której ze względu na niską frekwencję w danym okręgu oraz odpowiedni rozkład głosów na poszczególne listy wyborcze, w danym okręgu nie zostanie wybrany żaden deputowany.

Wybory do PE - podział mandatów

W przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego w podziale mandatów będą brały udział komitety wyborcze, które w skali kraju przekroczyły 5 proc. głosów. Zgodnie z prawem UE, we wszystkich państwach członkowskich musi być stosowany proporcjonalny system wyborczy, który polega na podziale mandatów odpowiednio do liczby głosów zebranych przez poszczególne partie. W Polsce obowiązuje system proporcjonalny z głosem preferencyjnym, tj. wyborca oddaje głos na konkretnego kandydata z danej listy wyborczej. Kandydat, który z danej listy wyborczej otrzyma największą liczbę głosów, ma pierwszeństwo w ostatecznym podziale mandatów. Specyfiką wyborów do Parlamentu Europejskiego jest, iż poszczególnym okręgom nie jest przydzielona z góry liczba mandatów do obsadzenia. Wpływ na to ma frekwencja wyborcza. Może się zdarzyć, że przy niskiej frekwencji w danym okręgu żaden z kandydatów nie uzyska mandatu.

Wybory do PE - kto może kandydować?

Prawo zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przysługuje: komitetowi wyborczemu partii politycznych, koalicyjnemu komitetowi wyborczemu, komitetowi wyborczemu wyborców. Komitet wyborczy partii politycznej obowiązany jest zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu w okresie od dnia ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów do 50 dnia przed dniem wyborów.
Listę kandydatów w danym okręgu wyborczym zgłasza się do właściwej okręgowej komisji wyborczej najpóźniej w 40 dniu przed dniem wyborów.

Lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 10 000 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym.
Pełną listę kandydatów będzie można znaleźć po zakończeniu rejestracji komitetów wyborczych na stronie PKW: Państwowa Komisja Wyborcza.