Ministerstwo Infrastruktury o sukcesie akcji lodołamaczy. „Dziękuję załogom”

Ministerstwo Infrastruktury o sukcesie akcji lodołamaczy. „Dziękuję załogom”

Akcja lodołamaczy na Wiśle
Akcja lodołamaczy na Wiśle / Źródło: Newspix.pl / Marcin Banaszkiewicz / Fotonews
Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o szczegółach akcji lodołamania m.in. na Wiśle. – Dziękuję załogom lodołamaczy za wykonaną pracę. Udało się zmniejszyć zatory lodowe i utworzyć rynnę, dzięki której kra może spływać. Cały czas monitorujemy jednak poziom wód i stan zagrożenia, by w razie konieczności móc szybko zareagować – powiedział Marek Gróbarczyk.

Z powodu siarczystych mrozów, które odnotowywaliśmy w Polsce w styczniu, nastąpił intensywny rozwój tzw. zjawisk lodowych na rzekach. Na zbiorniku wodnym we Włocławku utworzyła się jednolita pokrywa lodu o grubości 7 cm, której przyrost trwał do 21 stycznia. Przyjście ocieplenia skutkowało roztopami, które z kolei doprowadziły do stopniowego przemieszczania się kry, a w efekcie został przekroczony stan alarmowy w Kępie Polskiej.

Od 27 stycznia warunki pozwoliły na rozpoczęcie prac przez lodołamacze, dzięki którym wytworzyła się rynna, a wody na wodowskazie Kępa Polska uległy gwałtownemu obniżeniu do strefy stanu wody średniej. Kolejne zatory lodowe z uwagi na obniżenie temperatury zaczęły się pojawiać od 5 lutego. „W wyniku intensywnego rozwoju śryżu powyżej istniejącej pokrywy lodowej nastąpiły gwałtowne wzrosty stanu wody w Płocku oraz na wodowskazach w Kępie Polskiej powyżej stanu alarmowego” – informuje Ministerstwo Infrastruktury.

„Lodołamanie na Wiśle prowadzone było początkowo przez 6 lodołamaczy; następnie prace prowadziło 8 lodołamaczy, a w końcowym etapie w akcji lodołamania brało udział do 10 lodołamaczy” – czytamy dalej.

Resort podał, że lodołamanie na Wiśle było prowadzone od 27 stycznia do 28 lutego.

Akcja lodołamania na Odrze

Ministerstwo Infrastruktury przekazało także szczegóły dotyczące akcji lodołamania na Dolnej Odrze. Uczestniczyło w niej łącznie 13 lodołamaczy, w tym 7 jednostek ze szczecińskich Wód Polskich oraz 6 jednostek niemieckich. Polsko-niemiecka akcja lodołamania, koordynowana przez Wody Polskie, rozpoczęła się 15 lutego, a zakończyła się 23 lutego 2021 roku.

Marek Gróbarczyk: Dziękuję załogom lodołamaczy

Wiceminister infrastruktury podziękował załogom lodołamaczy za intensywną pracę. Marek Gróbarczyk podkreślił także konieczność dalszego monitoringu poziomu wód.

Dziękuję załogom lodołamaczy za wykonaną pracę. Udało się zmniejszyć zatory lodowe i utworzyć rynnę, dzięki której kra może spływać. Cały czas monitorujemy jednak poziom wód i stan zagrożenia, by w razie konieczności móc szybko zareagować – powiedział Marek Gróbarczyk.

Czytaj też:
Tatry. Zakaz wędrowania po zmierzchu. Pojawiły się ważne ostrzeżenia

Źródło: WPROST.pl / gov.pl
+
 0

Czytaj także