SN rozpoznał skargę nadzwyczajną ws. dóbr osobistych Wałęsy. Ziobro: Prawda zatriumfowała

SN rozpoznał skargę nadzwyczajną ws. dóbr osobistych Wałęsy. Ziobro: Prawda zatriumfowała

Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro Źródło: Newspix.pl / Wolf
W środę 21 kwietnia Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną wniesioną przez Prokuratora Generalnego w sprawie dotyczącej byłego opozycjonisty Krzysztofa Wyszkowskiego, który zdaniem sądu naruszył dobra osobiste Lecha Wałęsy. Zbigniew Ziobro skomentował to na Twitterze.

16 listopada 2005 roku były opozycjonista Krzysztof Wyszkowski stwierdził w mediach, w dwóch programach telewizyjnych, że były prezydent Lech Wałęsa w latach 70–tych ubiegłego stulecia współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa i pobierał za to pieniądze. Z uwagi na te wypowiedzi Lech Wałęsa złożył w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pozew dotyczący naruszenia jego dóbr osobistych.

Po długiej batalii sądowej, 24 marca 2011 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku zobowiązał pozwanego do złożenia na antenie dwóch stacji telewizyjnych oświadczenia o treści wskazanej w orzeczeniu, sprowadzającego się do wskazania, że jego wypowiedzi objęte pozwem były nieprawdziwe i naruszały godność powoda – Lecha Wałęsy.

Skarga nadzwyczajna Ziobry

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro złożył skargę nadzwyczajną do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, zarzucając orzeczeniu naruszenie zasad, wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zasady proporcjonalności w ochronie prawa do czci i dobrego imienia powoda, wolności słowa, naruszenie w sposób rażący przepisów procesowych oraz oczywistą sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego.

Krzysztof Wyszkowski nie musi przepraszać Wałęsy

Sąd Najwyższy, podzielając w zasadniczym zakresie argumentację Prokuratora Generalnego, uchylił zaskarżony wyrok w zaskarżonej części i oddalił apelację w zakresie, w jakim sąd apelacyjny uwzględnił powództwo. Oznacza to, że Wyszkowski ostatecznie nie musi przepraszać Wałęsy za swoje wypowiedzi w mediach.

Ziobro cieszy się na Twitterze

Po usłyszeniu werdyktu Sądu Najwyższego, Zbigniew Ziobro zamieścił w sieci triumfalnego tweeta. „Czekaliśmy przez lata, ale prawda w końcu zatriumfowała. SN uwzględnił moją skargę nadzwyczajną i uchylił jawnie niesprawiedliwy wyrok – Krzysztof Wyszkowski nie musi przepraszać Lecha Wałęsy za nazwanie go tajnym współpracownikiem SB” – napisał.

twitterCzytaj też:
Lech Wałęsa szuka pracy. Z propozycją wyszedł satyryczny tygodnik „NIE”

Źródło: WPROST.pl / pk.gov.pl