Europarlament stawia warunki ws. miliardów dla Polski. RMF FM ujawnia projekt rezolucji

Europarlament stawia warunki ws. miliardów dla Polski. RMF FM ujawnia projekt rezolucji

Parlament Europejski
Parlament Europejski / Źródło: Shutterstock / Ikars
Główne frakcje w Parlamencie Europejskim chcą postawienia Polsce warunków, od których spełnienia chcą uzależnić zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy. Do szczegółów projektu rezolucji dotarła Katarzyna Szymańska-Borginon z RMF FM.

W środę po południu Parlament Europejski będzie debatował nad rezolucją ws. „wolności mediów i dalszego pogarszania się stanu praworządności w Polsce”. Jak donosi Katarzyna Szymańska-Borginon, jutro ma zostać poddany pod głosowanie projekt rezolucji w tej sprawie. Korespondentka RMF FM dotarła do treści dokumentu przygotowanego przez pięć największych prodemokratycznych frakcji w Parlamencie Europejskim. Biorąc pod uwagę liczebność tych grup, nie ma wątpliwości, że rezolucja zostanie przyjęta.

Projekt rezolucji PE

Co zawiera dokument? Europosłowie w projekcie rezolucji potępiają wniosek premiera do Trybunału Konstytucyjnego, który podważa prymat prawa unijnego nad krajowym. Parlament Europejski chce zaapelować do szefa polskiego rządu, by porzucił takie próby i wycofał wniosek. Sam TK w dokumencie określono jako „bezprawny”, nawiązując do okoliczności powoływania jego członków.

Parlament Europejski wzywa też Komisję Europejską do wnioskowania do TSUE o środki tymczasowe i kary finansowe w związku z naruszeniami przez Polskę niezależności sądownictwa. Przypomnijmy, że KE już teraz domaga się kar finansowych dla Polski za niestosowanie się do wyroku w sprawie zawieszenia działalności Izby Dyscyplinarnej SN.

PE stawia warunki w sprawie Krajowego Planu Odbudowy

To jednak nie koniec reperkusji. W projekcie rezolucji zawarto słowa poparcia dla Komisji Europejskiej, która zwleka z akceptacją Krajowego Planu Odbudowy, uzależniając ją od przestrzegania praworządności. Eurodeputowani wzywają KE do „dokładnego przeanalizowania” polskiego KPO oraz, co ważniejsze – „do zatwierdzenia tego planu tylko wtedy, gdy zostanie potwierdzone, że polskie władze wdrożyły wszystkie orzeczenia TSUE, w szczególności jeśli chodzi o niezależność sądownictwa, i że nie doprowadzi to następnie do tego, że budżet UE będzie aktywnie przyczyniał się do naruszeń praw podstawowych w Polsce”. Stawką jest około 36 mld euro z funduszu unijnego na odbudowę krajowych gospodarek państw członkowskich po pandemii.

Czytaj też:
Polska nie otrzyma pieniędzy z Funduszu Odbudowy? Kilka krajów popiera wniosek KE

Źródło: RMF FM
 19

Czytaj także