39 interpelacji w jeden dzień. Łukasz Mejza wykorzystał prosty zabieg

39 interpelacji w jeden dzień. Łukasz Mejza wykorzystał prosty zabieg

Łukasz Mejza
Łukasz Mejza Źródło: Newspix.pl / Grzegorz Krzyzewski / Fotonews
Łukasz Mejza złożył 39 interpelacji, które skierował do przedstawicieli różnych resortów. Wszystkie pojawiły się jednego dnia.

Łukasz Mejza objął zwolniony mandat poselski po śmierci Jolanty Fedak. W marcu 2021 roku złożył ślubowanie i formalnie został posłem niezrzeszonym. W ostatnich dniach, w obliczu dyskusji o rekonstrukcji rządu, fakt.pl nieoficjalnie poinformował, że Łukasz Mejza ma zostać nowym wiceszefem w resorcie sportu. W związku z tym media zaczęły z większą uwagą przyglądać się aktywności posła. Jako pierwszy temat podjął Onet.

Interpelacje posła Łukasza Mejzy. Czego dotyczą?

Łukasz Mejza dotychczas złożył 39 interpelacji. Wszystkie wpłynęły 8 października 2021 roku. Ich treść nie jest dostępna na stronie internetowej . 16 z interpelacji zostało podjętych „w sprawie nowych połączeń kolejowych na terenie wsi i miejscowości gminnych”. Każda z interpelacji uwzględniała sytuację w innym województwie. Taki sam schemat działania poseł zastosował w przypadku interpelacji „w sprawie przywrócenia połączeń Państwowej Komunikacji Samochodowej”. W tej sprawie również złożył 16 interpelacji – każda dotyczyła sytuacji w innym województwie.

Do ministra infrastruktury zostały skierowane jeszcze dwie interpelacje („w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 294 w woj. lubuskim” oraz „w sprawie przebudowy linii kolejowej nr 358”). Poseł Łukasz Mejza złożył także interpelacje do ministra rolnictwa i rozwoju wsi („w sprawie sytuacji związanej z ASF w woj. lubuskim” oraz „w sprawie przeciwdziałania skutkom suszy rolniczej na terenie kraju”), a także ministra funduszy i polityki regionalnej („w sprawie blokowania budowy zachodniej obwodnicy Zielonej Góry”).

Kolejne interpelacje poseł skierował do ministra rozwoju, pracy i technologii („w sprawie założeń Polskiego Ładu w zakresie ograniczenia umów cywilnoprawnych”) oraz ministra sprawiedliwości (w sprawie zaostrzenia kar dla kierowców, którzy spowodowali wypadek pod wpływem alkoholu).

Aktywność posła Łukasza Mejzy

Łukasz Mejza dotychczas wziął udział w 1040 głosowaniach (88,51 proc.). Na posiedzeniach Sejmu zabierał głos dwukrotnie – 6 września podczas rozpatrzenia „rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego” oraz 4 maja podczas sprawozdania Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o „rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom”.

Czytaj też:
Szef MSZ ma problemy zdrowotne. Rzecznik resortu wydał oświadczenie

Źródło: WPROST.pl / Sejm
 1

Czytaj także