KRRiT wystąpiła z wnioskiem do TK. W tle koncesja dla TVN24

KRRiT wystąpiła z wnioskiem do TK. W tle koncesja dla TVN24

Trybunał Konstytucyjny
Trybunał Konstytucyjny / Źródło: Newspix.pl / Damian Burzykowski
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o zbadanie konstytucyjności ustawy o radiofonii i telewizji. Chodzi o przepis związany z wydaną we wrześniu koncesją dla TVN24.

Informacja o wniosku do TK pojawiła się w środę 27 października na oficjalnej stronie internetowej KRRiT. Dowiadujemy się stamtąd, że Trybunał ma zbadać zgodność z przepisami Konstytucji RP artykułu 35 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji. Ustęp pierwszy tego artykułu stanowi, że koncesja może być udzielona osobie fizycznej, posiadającej obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobie prawnej lub osobowej spółce handlowej, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustęp drugi tego samego artykułu mówi o ograniczeniach w przypadku, gdy spółka-koncesjonariusz jest z udziałem osób zagranicznych, a ustęp trzeci o możliwości udzielenia koncesji "osobie zagranicznej lub spółce zależnej, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osoby zagranicznej, których siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bez stosowania ograniczeń zawartych w ust. 2 art. 35 urt".

Wniosek KRRiT do TK. Co budzi wątpliwości organu?

KRRiT podkreśla, że prawidłowym kryterium, umożliwiającym zastosowanie zwolnień przewidzianych w art. 35 ust. 3 urt, z zachowaniem traktatowej swobody przedsiębiorczości w Unii Europejskiej, jest to, aby podmiot ostatecznie kontrolująca te podmioty zagraniczne miał swoją siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Istnieje jednak przeciwna interpretacja art. 35 ust. 2 i 3 prowadząca do wniosku, iż z wyłączenia z art. 35 ust. 3 urt korzysta spółka, która jest co prawda bezpośrednio kontrolowana przez podmiot z EOG, ale jednocześnie pośrednio jest zależna od podmiotu spoza EOG.

W ocenie KRRiT takie interpretowanie przepisów jest nie tylko sprzeczne z celem ustawy, ale również z przepisami Konstytucji RP. Jej zdaniem następuje bowiem nierówne traktowanie polskich podmiotów działających na tym samym rynku, w stosunku m.in. spółki polskiej zależnej (bezpośrednio) od osoby zagranicznej z EOG a pośrednio od podmiotu spoza EOG. KRRiT nazywa to sprzecznością z konstytucyjną zasadą równości.

Wniosek KRRiT do TK a sprawa koncesji TVN24

Wniosek KRRiT do TK jest konsekwencją uchwały przyjętej przez Radę 22 września przed przegłosowaniem decyzji o przedłużeniu koncesji dla stacjiTVN24. Uchwała dotyczyła „podjęcia działań mających na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego”.

Czytaj też:
Bąkiewicz ostro do TVN: Jesteście kłamcami. TVN powinna być zlikwidowana, bo jest szkodnikiem

Źródło: WPROST.pl / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 0

Czytaj także