Trybunał Konstytucyjny orzekł ws. konstytucyjności Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Trybunał Konstytucyjny orzekł ws. konstytucyjności Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Prezes TK Julia Przyłębska
Prezes TK Julia Przyłębska Źródło:trybunal.gov.pl
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jest niezgodny z polską konstytucją w zakresie, w jakim pozwala on europejskiemu trybunałowi na dokonywanie oceny legalności wyboru sędziów TK. Częściowo TK zgodził się w ten sposób z wnioskiem Zbigniewa Ziobry.

W środę 24 listopada Trybunał Konstytucyjny w zaledwie pięcioosobowym składzie orzekał o zgodności z konstytucją art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności tego artykułu z konstytucją wystąpił w lipcu prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

TK: Europejska Konwencja Praw Człowieka niezgodna z konstytucją

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego poznaliśmy niedługo po godzinie 16. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:

  • art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej Protokołami nr 3, 5, 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 w zakresie, w jakim pojęciem „sąd” użytym w tym przepisie obejmuje Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, jest niezgodny art. 173 w związku z art 10 ust. 2, z art. 175 ust. 1 i art. 8 ust. 1 Konstytucji RP;
  • art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze konwencji, w zakresie, w jakim przyznaje Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka kompetencje do oceny legalności procesu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest niezgodny z art. 194 w związku z art. 8 Konstytucji RP.

To oznacza, że Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Europejski Trybunał Prawa Człowieka nie może kontrolować orzeczeń polskiego Trybunału ani powoływania jego sędziów. Zgodnie z orzeczeniem TK, obywatele składający skargi do ETPCz nadal mogą powoływać się na art. 6 Konwencji, ale nie w zakresie, który wykluczył TK.

twitter

W pozostałym zakresie skargi TK zdecydował o umorzeniu sprawy.

W składzie sędziowskim zasiadali przewodnicząca Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska oraz sędziowie Wojciech Sych, Zbigniew Jędrzejewski, Bartłomiej Sochański i Michał Warciński. Wszyscy sędziowie zostali wybrani przez większość z PiS.

Europejska Konwencja Praw Człowieka niezgodna z konstytucją? O co chodzi w sprawie przed TK?

Ziobro zainicjował postępowanie przez TK w związku z majowym wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) w sprawie XeroFlor. Spółka domagała się wówczas odszkodowania za szkody wyrządzone w jej uprawach przez dziką zwierzynę.

ETPCz stwierdził wówczas, że Polska naruszyła prawo, bo orzeczenie wydał Mariusz Muszyński, czyli tzw. sędzia dubler, mianowany do TK w miejsce innego sędziego wcześniej wybranego przez Sejm. Zdaniem ETPCz, Polska naruszyła w ten sposób prawo do sprawiedliwego procesu przed sądem ustanowionym zgodnie z ustawą.

Zdaniem prokuratora generalnego, ETPCz nie ma prawa oceniać legalności wyboru sędziów TK. „Działanie i kształt TK nie mogą być kontrolowane przez organ zewnętrzny” – stwierdził we wniosku Ziobro.

Czytaj też:
Wnosił do TK o zaostrzenie prawa aborcyjnego. Co mówi o tragedii z Pszczyny?

Źródło: WPROST.pl