Zmiany w TVP coraz bliżej. Sejm podjął decyzję w sprawie uchwały

Zmiany w TVP coraz bliżej. Sejm podjął decyzję w sprawie uchwały

Dodano:   /  Zmieniono: 
Nowy rząd w Sejmie
Nowy rząd w Sejmie Źródło: PAP / Piotr Nowak
Po burzliwej debacie Sejm podjął decyzję w sprawie uchwały o zmianach w mediach publicznych. 244 posłów i posłanek opowiedziało się „za” przyjęciem uchwały, „przeciw” było 84. Od głosu wstrzymało się 16. Nie głosowało 116 parlamentarzystów.

Poselski projekt uchwały ws. przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz PAP wpłynął do Sejmu we wtorek rano. Wniosła go grupa posłów rządzącej większości, a przedstawicielem wnioskodawców był poseł KO Bogdan Zdrojewski. Jak czytamy w uchwale, Sejm „kierując się stojącym przed konstytucyjnymi organami państwa zadaniem naprawy fundamentów demokratycznego państwa prawnego oraz dobrem obywateli i interesem publicznym” uznaje za „niedopuszczalne trwanie stanu jawnego naruszenia prawa oraz łamania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz PAP prawa do informacji i zasady pluralizmu politycznego, mającego swoje źródło w przepisach Konstytucji”.

Niedługo potem Donald Tusk zadeklarował podczas konferencji prasowej, że obecna TVP nie dostanie żadnych pieniędzy z budżetu państwa. – Takie media jak dziś na żadne dofinansowanie nie zasługują – podkreślał. Zapowiadał też, że ze zmianami w TVP „nie będziemy musieli czekać do świąt”. Sejm rozpoczął prace nad uchwałą już podczas wtorkowych obrad.

Zmiany w TVP. Gorąca debata w Sejmie

Debata nad zmianami w TVP miała bardzo burzliwy przebieg. – KO przygotowuje zamach na wolne media już podczas pierwszego posiedzenia Sejmu – grzmiał z mównicy poseł PiS Krzysztof Szczucki. W obronie TVP stanęła także posłanka PiS i członkini Rady Mediów Narodowych Joanna Lichocka. Z kolei politycy rządzącej większości apelowali, aby publiczną telewizję „oddać dziennikarzom”, a uchwałę przegłosować jak najszybciej. – Nigdy więcej media publiczne nie mogą być źródłem zniesławienia, tragedii – podkreślał Bogdan Zdrojewski.

Głos w sprawie zabrał także prezydent Andrzej Duda, który napisał do marszałka Hołowni list. Zwrócił uwagę, że zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji media publiczne realizują misję. „Rola mediów publicznych w demokratycznym państwie jest bardzo istotna, gdyż wpisuje się w realizację wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Należy wziąć pod uwagę, że społeczna ocena działalności mediów publicznych jest zróżnicowana. Nie kwestionując prawa do wprowadzania zmian w systemie prawnym przez większość parlamentarną, należy podkreślić, że cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania czy obchodzenia konstytucyjnych i ustawowych uregulowań" – wskazał .

– Stuprocentowa zgoda z panem prezydentem – oświadczył Szymon Hołownia, odczytując fragment listu Andrzeja Dudy w Sejmie.

Do akcji wkroczy Bartłomiej Sienkiewicz?

Sejm przyjął uchwałę we wtorek wieczorem. Jak wynika z ustaleń Onetu, teraz do gry wkroczyć ma minister Bartłomiej Sienkiewicz, którego misją jest przeprowadzenie zmian w mediach publicznych. — Wszystko jest trzymane w ścisłej tajemnicy, ale z tego, co wiem, Sienkiewicz już podpisał odpowiednie dokumenty, które mają zostać ujawnione po przegłosowaniu uchwały. Nie wykluczam, że stanie się to jeszcze dziś wieczorem – powiedział portalowi anonimowo jeden z ministrów. Jak czytamy dalej, ekipa, która ma przejąć TVP, już przed głosowaniem miała dostać sygnał, aby „była w gotowości”.

W treści uchwały czytamy, że Sejm „wzywa wszystkie organy państwa Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych oraz w zakresie niezależności, obiektywizmu i pluralizmu w realizacji misji publicznej przez publiczną radiofonię i telewizję, a także w zakresie uzyskiwania i przekazu informacji przez Polską Agencję Prasową”.

„W szczególności wzywa Skarb Państwa reprezentowany przez organ właścicielski spółek realizujących misję publiczną radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. do podjęcia niezwłocznie działań naprawczych służących realizacji celów określonych w niniejszej uchwale i zapewnienia należytego funkcjonowania jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej w zgodzie ze standardami państwa prawa w okresie przejściowym – tj. do czasu uchwalenia i wdrożenia stosownych rozwiązań legislacyjnych” – dodają posłowie. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do prac legislacyjnych zapewniających trwałe przywrócenie stanu zgodnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej we wskazanych obszarach funkcjonowania państwa” – zaznaczono.

Czytaj też:
Fogiel o zmianach w TVP. „Ani RMN ani prezes nie zakończyli kadencji”
Czytaj też:
Zarząd PAP reaguje na planowane zmiany. Zapewniono o „niezależności politycznej”