Krzysztof Kubala

Krzysztof Kubala
bloger
Jestem prawnikiem i niewiele mogę w tym zakresie zmienić. Trudno. Prawo albo reguluje istniejące relacje miedzy ludźmi i zjawiska społeczne między grupami ludzi, albo je tworzy; czasami – wtedy głównie z powodów światopoglądowych – je ignoruje.... pokaż więcej
Jestem prawnikiem i niewiele mogę w tym zakresie zmienić. Trudno. Prawo albo reguluje istniejące relacje miedzy ludźmi i zjawiska społeczne między grupami ludzi, albo je tworzy; czasami – wtedy głównie z powodów światopoglądowych – je ignoruje. Chociaż chciałbym patrzeć na prawo z perspektywy Kanta, to jednak w mechanizmach prawa widzę raczej narzędzie kontroli społecznej w rękach dzierżących władzę polityczną. Szczególnie bliskie są mi w tym względzie poglądy Donalda Blacka, a jego podstawowa praca The Behavior of Law była i jest fundamentem moich sądów wartościujących.
Taki jestem.
3