90 rocznica powstania Komsomołu

90 rocznica powstania Komsomołu

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Komsomoł, czyli Wszechzwiązkowy Leninowski Komunistyczny Związek Młodzieży 29 października obchodził 90 rocznicę powstania. Organizacja przestała funkcjonować prawie 20 lat temu, jednak nadal starsze pokolenie wspominana ją z nostalgią, pisze „Wriemia Nowostei.”
Komsomoł został założony 29 października 1918 roku na pierwszym zjeździe Związku Młodzieży Robotniczej i Wiejskiej. Swoją nazwę organizacja przyjęła w 1926 roku, wcześniej funkcjonowała jako Rosyjski Komunistyczny Związek Młodzieży.

„Jubileusz powstania Komsomołu to dla mnie narodowe święto. Z organizacji wyrosła znaczna część dzisiejszego społeczeństwa Rosji. Ludzie uczyli się tam jak organizować sobie pracę i żyć w kolektywie. Dzisiaj mogą oni z powodzeniem wykorzystać w życiu zdobyte umiejętności" – powiedział wiceprzewodniczący Dumy, Iwan Mielnikow.

O Komsomole wypowiadają się dobrze nie tylko komuniści, ale i obecna partia rządząca, Jedna Rosja. „Wszyscy wyrośliśmy z tej wspaniałej szkoły", powiedział szef frakcji proprezydenckiego bloku Oleg Morozow. Deputowani na ogół podkreślają, że przynależność do Komsomołu to jeden z najlepszych okresów w ich życiu. Coraz częściej podnoszą się głosy, że należy ponownie utworzyć organizację, która zrzeszałaby całą rosyjską młodzież. Wymagałoby to pracy wielu stron – władzy, partii politycznych, czy rosyjskich firm, pisze dziennik.

Inne zdanie ma przedstawiciel Rosyjskiej Partii Republikańskiej Władimir Ryżkow. Twierdzi on, że zapamiętał organizację jako bezczynną, która nie robiła nic dla dobra społeczeństwa. Należy przy tym zauważyć, ze Ryżkow dorastał za czasów pierestrojki, kiedy system radziecki się rozpadał.

Prawnym spadkobiercą Komsomołu jest dzisiaj Sojusz Komunistycznej Młodzieży. W zeszłym roku doszło jednak do rozłamu w organizacji. Część członków współpracuje z Komunistyczną Partią Federacji Rosyjskiej, a część z prorządową Sprawiedliwą Rosją. Za spadkobierców Komsomołu uważają się także organizacje młodzieżowe Jednej Rosji – „Nasi" i „Młoda Gwardia Jednej Rosji”.

kr

 1

Czytaj także