Młodzi Hiszpanie – znudzeni, antyklerykalni pesymiści

Młodzi Hiszpanie – znudzeni, antyklerykalni pesymiści

Dodano:   /  Zmieniono: 
“Młodzież pesymistyczna jak nigdy” - pisze dziennik “El Mundo” w artykule poświęconym najnowszemu studium o młodych Hiszpanach.
Młodzi Hiszpanie nie oczekują świetlanej przyszłości, nie uważają, że politycy działają w ich interesie i nie ufają społeczeństwu. Nie robią też nic, żeby tę sytuację zmienić. Tylko 12 proc. z nich  bierze czynny udział w "akcjach rewindykacyjnych lub protestach", podczas gdy 81 proc. preferuje nie uczestniczyć w działaniach żadnego typu organizacji lub stowarzyszeń.

Taki obraz młodzieży wyłania się ze studium "Młodzi Hiszpanie 2010", przeprowadzonego przez Fundację SM. Autorzy badań przepytali 3500 osób między 15. a 24. rokiem życia, by stworzyć obraz pierwszej od lat pesymistycznej generacji młodych Hiszpanów.

Zgodnie z owym studium hiszpańską młodziez najbardziej martwią: bezrobocie (45,6 proc), problemy z narkotykami (33 proc) oraz trudności w zdobyciu mieszkania (28,7 proc). Prawie połowa uważa swoje starania i wysiłki za niepotrzebne, gdyż "nigdy nie osiąga się tego, czego pragną".

Pesymizm młodych Hiszpanów wynika z braku zaufania do społeczeństwa i polityki. Niemal 64 proc. pytanych uznaje, że większości ludzi nie interesuje to, co się dzieje w ich otoczeniu. Ponad połowa twierdzi z kolei, że "polityka nie ma z nimi nic wpólnego". Ich zdaniem celem polityków jest wyłącznie działanie na rzecz własnych interesów (71,4 proc) lub interesów wielkich grup nacisku (66,7 proc). Chociaż większość hiszpańskiej młodzieży określa swoje poglądy polityczne jako centrolewicowe, zdaniem socjologa, Juana Marii Gonzáleza-Anleo, "nie rozumieją oni tej etykietki".

Jedna trzecie młodych Hiszpanów nie wierzy w istnienie Boga. Nieco ponad połowa deklaruje, że jest wyznania rzymsko-katolickiego, jednak tylko 14 proc. uczestniczy w mszy przynajmniej raz w miesiącu. Większość ma jasną i wyrobioną opinię o Kościele, który jej zdaniem jest zbyt bogaty (76 proc.), nie ma właściwego stanowiska w sprawie seksualności (75 proc.) oraz za bardzo miesza się do polityki (64 proc.).

Statystyczny młody Hiszpan planuje usamodzielnienie się w wieku 27 lat, by wspólnie zamieszkać z wybranym partnerem. Opuszczenie domu rodzinnego uzależniają przede wszystkim od zdobycia pracy.

Ewa Szala

 0

Czytaj także