Spór o Panteon Narodowy

Spór o Panteon Narodowy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Zarząd Województwa Małopolskiego jutro zdecyduje, czy w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego sfinansowany zostanie Panteon Narodowy w Krakowie - zapowiada "Dziennik Polski".
Organ przygotował projekt podziału dodatkowej puli unijnych pieniędzy wysokości ok. 40 mln euro, zgodnie z którym 3 mln euro ma zostać przeznaczone na Panteon Narodowy.

Pojawiły się jednak wątpliwości, co do celowości takiej decyzji. Podczas ostatniego spotkania władz regionalnych z samorządowcami mówiono, że przy obecnych, wielkich potrzebach i braku pieniędzy, z  finansowania panteonu można by zrezygnować. Podobnych głosów jest więcej.

Będziemy je brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji - zapewnia marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, ale podkreśla, że taka inwestycja jest potrzebna miastu.

Dotacji nie kwestionuje również wojewoda małopolski. Podkreśla jednak, że mogą być problemy z  wykorzystaniem unijnego wsparcia. Nie wiadomo, czy w tak krótkim czasie uda się pokonać wszystkie bariery techniczne.

Nowy Panteon Narodowy ma powstać w podziemnych kryptach kościoła św. Piotra i Pawła. Optymistyczne plany zakładają, że pierwszy etap prac zostanie zakończony we wrześniu przyszłego roku, czyli w 400. rocznicę śmierci księdza Piotra Skargi, pochowanego w jednej z krypt tej świątyni.

Niektórzy historycy sztuki i konserwatorzy twierdzą, że inwestycja może doprowadzić do katastrofy budowlanej. Fundacja Panteon Narodowy zapewnia jednak o pełnej kontroli nad projektem -  czytamy w "Dzienniku Polskim".

pap

 0

Czytaj także