Wszyscy mówimy po afrykańsku

Wszyscy mówimy po afrykańsku

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Wszystkie znane nam języki łączy mają źródło w jednym narzeczu. Naukowcy twierdzą, że znaleźli je w Subsaharyjskiej Afryce. Komunikacja werbalna narodziła się tam ok. 150 tysięcy lat temu.
Po analizie setek różnych dialektów i odmian językowych, naukowcy dotarli do źródła wszystkich znanych języków. Co więcej, postawili tezę, że wykształcenie języka stało się początkiem człowieczeństwa w pełnym wymiarze i rozpoczęło kolonizację planety. Doktor Quentin Atkinson, biorący udział w projekcie, uważa że „język stał się kamieniem milowym, który poprowadził człowieka do lepszej koordynacji i współpracy, a dalej – do ekspansji".

Atkinson przebadał 504 dialekty, aby określić, ile mają fonemów - podstawowych dźwięków, które pozwalają na rozróżnienie języków. Wyniki zaskoczyły go, uwydatniając korelację między wiekiem cywilizacji a ilością fonemów w przynależnej jej mowie. Większość języków afrykańskich posiada ponad 100 fonemów, podczas gdy język na Hawajach ma ich tylko 13. Angielski, niemiecki i francuski mają około 45 takich dźwięków. Starsze cywilizacje wykształciły zatem większą różnorodność językową.

Wyniki skłoniły badaczy do szukania źródeł mowy w Afryce 150 tysięcy lat temu, a więc w momencie, gdy na ścianach jaskiń zaczęły się pojawiać dzieła pierwszych "malarzy". Uważa się, że pierwsze plemiona opuściły Afrykę około 80 tysięcy lat temu, zabierając ze sobą tylko część wykształconego języka.

Raport naukowców kierowanych przez dr Atkinsona zawiera wniosek, że wszystkich znane nam języki mają wspólną bazę, a kolejne grupy narzeczy nie powstawały niezależnie od siebie, jak dotąd sądzono. Dodatkowo, tereny, które człowiek skolonizował tysiące lat temu, są bliżej oryginalnych źródeł mowy niż te, zasiedlane od niedawna.

mk
+
 1

Czytaj także