Pielęgniarki wystawią recepty i skrócą się kolejki

Pielęgniarki wystawią recepty i skrócą się kolejki

Dodano:   /  Zmieniono: 
Pielęgniarki chcą dostać prawo wypisywania recept pacjentom. Uprawnienia takie mają już siostry w wielu krajach i dobrze radzą sobie z dodatkowymi obowiązkami - informuje "Rzeczpospolita".
"Dzięki przyznaniu nowych uprawnień pielęgniarkom pacjenci zyskaliby szerszy dostęp do usług zdrowotnych. Na pewno skróciłoby to  także kolejki w przychodniach, gdzie chorzy czekają godzinami tylko po receptę na środek stosowany w schorzeniu przewlekłym" - mówi Dorota Kilaństa, prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

W tak funkcjonującym systemie diagnozę stawiałby lekarz, przepisywałby po raz pierwszy lek, a później seryjne recepty mogłaby wystawiać już pielęgniarka pod nadzorem medyka. Uprawnienia do wypisywania recept powinna dawać przyszłym pielęgniarkom i pielęgniarzom specjalizacja na studiach magisterskich lub ukończenie odpowiednich kursów już w trakcie pracy zawodowej.

Z danych PTP wynika, że w wielu krajach pielęgniarki mają prawo wypisywać recepty chorym i ten system się sprawdza. W USA nadają takie uprawnienia certyfikowanym siostrom anestezjologicznym, klinicznym i  położnym. Leki mogą także przepisywać pielęgniarki w Wielkiej Brytanii. Ponadto recepty wystawiają pielęgniarki w Kanadzie, Australii, Republice Południowej Afryki, Irlandii oraz Nowej Zelandii.

Uprawnienia polskich pielęgniarek wkrótce z pewnością poszerzą się i tak. Urzędnicy w Ministerstwie Zdrowia pracują obecnie nad rozporządzeniem, które przyzna siostrom prawo do wypisywania recept na tzw. pomoce lecznicze, m.in. cewniki i pieluchomajtki. Refunduje je Narodowy Fundusz Zdrowia.
 0

Czytaj także