Krzysztof Kilian żegna się z PGE

Krzysztof Kilian żegna się z PGE

Dodano:   /  Zmieniono: 
Krzysztof Kilian zrezygnował z kierowania spółką PGE - decyzję swoją uzasadnił "ważnymi powodami". Rezygnacja ma pozostawać "w szczególności w związku z dokonanymi w dniu 25 października zmianami w składzie zarządu i ich skutkami" (25 października rada nadzorcza PGE odwołała z zarządu Bogusławę Matuszewską i Wojciecha Ostrowskiego) - informuje "Rzeczpospolita".
Do czasu wyłonienia nowego prezesa rada nadzorcza PGE powierzyła obowiązki prezesa wiceprezesowi Piotrowi Szymankowi. 25 listopada rada nadzorcza PGE ogłosi konkurs na stanowisko prezesa i wiceprezesów spółki.

Kilian kierował PGE od marca 2012 roku. W ostatnim czasie doszło do sporu między prezesem PGE a premierem Donaldem Tuskiem w związku z różnicami w podejściu do rozbudowy elektrowni Opole (rząd opowiadał się za rozbudową ze względu na bezpieczeństwo energetyczne państwa, Kilian rozbudowę wstrzymał z przyczyn ekonomicznych).
 0

Czytaj także