Bp Zimowski za Wielgusa?

Bp Zimowski za Wielgusa?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Radomski biskup Zygmunt Zimowski może przejąć diecezję warszawską, spekuluje "Życie Warszawy". Ten mało znany hierarcha przez prawie 20 lat był jednym z najbliższych współpracowników obecnego papieża Benedykta XVI w Kongregacji Nauki Wiary. Były redaktor naczelny miesięcznika "Znak" Jarosław Gowin potwierdza, że Benedykt XVI może sięgnąć teraz po 57-letniego bpa Zimowskiego. - To dobry kandydat. Od czasu nominacji konsekwentnie unika sytuacji, w których mógłby być postrzegany jako strona sporów w polskim Kościele - powiedział Gowin "Życiu Warszawy". Od 1983 roku biskup pracował u boku kardynała Ratzingera w Kongregacji Nauki Wiary. W maju 2002 roku w radomskiej katedrze przyszły papież osobiście udzielał mu święceń biskupich. Gdy ks. Zimowski został mianowany biskupem, poprosił kard. Ratzingera, by został jego konsekratorem. "Nie jestem godzien" - odpowiedział obecny papież. "To ja nie jestem godzien!" - zaprotestował polski ksiądz. "Skoro obaj nie jesteśmy godni, możemy to zrobić" - uśmiechnął się kardynał. Bp Zimowski nie tylko pracował z Ratzingerem w Kongregacji. Towarzyszył mu także w wyjazdach prywatnych - czytamy w tekście "Bp Zimowski za Wielgusa?".
 0

Czytaj także