Ziobro bez poparcia macierzystej uczelni. Prawnicy z UJ ostro krytykują reformę sądownictwa

Ziobro bez poparcia macierzystej uczelni. Prawnicy z UJ ostro krytykują reformę sądownictwa

Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro / Źródło: Newspix.pl / KAROL SEREWIS
Rada Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjęła krytyczną wobec planowanej reformy sądownictwa uchwałę. Tym samym planowane przez resort Zbigniewa Ziobry zmiany zostały skrytykowane przez jego macierzystą uczelnię – w 1994 ukończył on bowiem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prawnicy z UJ ocenili wybrane rozwiązania zaproponowane w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o KRS oraz poselskim projekcie ustawy o ustroju sądów powszechnych. Liczący 23 strony dokument jako pierwsze ujawniło RMF FM. W poniedziałek 8 maja został on przyjęty.

W uchwale wskazano, że sam sposób wyboru składu KRS budzi wątpliwości konstytucyjne. Zdaniem prawników z UJ, projekt ustawy pozbawia środowisko sędziowskie wpływu na wybór jego przedstawicieli do składu KRS, wbrew zapisom w konstytucji. „Odebranie władzy sądowniczej i przekazanie władzy ustawodawczej kompetencji do wyboru sędziów do składu KRS, jest sprzeczne z zasadą podziału i równowagi władz, o której mowa w art. 10 Konstytucji” – czytamy w dokumencie.

Jego autorzy zaznaczyli też, że nowy sposób wyboru sędziów do KRS nie będzie gwarantował temu organowi niezależności niezbędnej do realizacji konstytucyjnej funkcji. Ich zdaniem, standardów konstytucyjnych nie spełnia też planowany podział KRS na dwa organy. Prawnicy z UJ wskazali także, że niezgodne z konstytucją jest wygaszenie mandatów sędziów wybranych do składu KRS na podstawie dotychczasowych przepisów po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. 

W uchwale wyrażono także opinię na temat projektu ustawy o ustroju sądów powszechnych. „Poważne zastrzeżenia z punktu widzenia art. 10 ust. 1 oraz 173 Konstytucji budzi regulacja przyznająca Ministrowi Sprawiedliwości prawo jednoosobowego, arbitralnego powoływania i odwoływania prezesów sądów wszystkich szczebli bez jakiegokolwiek wpływu na te decyzje samorządu sędziowskiego”  – czytamy w dokumencie. Jego autorzy krytycznie oceniają także m.in. obniżenie wymagań stawianych osobom ubiegającym się o powołanie na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego oraz powierzenie Ministrowi Sprawiedliwości prawa podejmowania decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska przez sędziego, który osiągnął wiek uprawniający do przejścia w stan spoczynku.

W uchwale UJ skrytykowano również proponowany sposób uregulowania jawności oświadczeń majątkowych. „Z uwagi na specyfikę zawodu sędziego, zwłaszcza sędziego orzekającego w sprawach karnych, upublicznienie wszystkich tych informacji może stanowić zagrożenie dla sędziego i jego najbliższych” – wskazano między innymi. Zdaniem Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego „obydwa poddane analizie projekty zawierają wiele przepisów albo explicite niekonstytucyjnych, albo budzących poważne wątpliwości co do ich zgodności z Konstytucją”.

Czytaj też:
Prezes TK o stanowisku sędziów państw UE: To środowisko próbuje ingerować w naszą niezależność

Największe zastrzeżenia

„W projekcie o zmianie ustawy o KRS największe zastrzeżenia wywołuje planowany wybór sędziów do składu KRS przez Sejm, podział KRS na dwa zgromadzenia odrębnie rozpatrujące i oceniające kandydatów na sędziów oraz skrócenie kadencji sędziów wybranych do składu KRS przed wejściem w życie ustawy nowelizującej”  – czytamy w podsumowaniu dokumentu.

„W wypadku projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych krytycznie należy ocenić natomiast nowe zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów, wymogi powołania na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego, przepisy zapewniające Ministrowi Sprawiedliwości wpływ na ocenę zdolności sędziego do dalszego orzekania oraz prawo do żądania od sądu przedstawienia akt sprawy, a także regulacje rozszerzające zakres informacji objętych oświadczeniem majątkowym sędziów, które podlegają ujawnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej”  – wskazano w uchwale.

Źródło: RMF 24 / Wprost.pl
+
 35

Czytaj także