Sylwester 2021. Biskupi udzielili dyspensy od postu. Jest jeden warunek

Sylwester 2021. Biskupi udzielili dyspensy od postu. Jest jeden warunek

Sylwester, zdjęcie ilustracyjne
Sylwester, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Martina Badini
W 31 z 41 polskich diecezji wydano dyspensę na sylwestra. Oznacza to, że 31 grudnia wierni mogą pójść na imprezę, a także spożywać mięso. Biskupi stawiają jednak jeden warunek.

W 2021 roku Sylwester wypada w piątek. W Kościele katolickim jest to dzień pokuty i wstrzemięźliwości, w którym wspomina się mękę i śmierć Jezusa na krzyżu. Tego dnia wierni powinni praktykować m.in. modlitwę i post, a także jałmużnę.

Biskupi postanowili jednak ułatwić katolikom decyzję, czy mogą tego dnia pójść na zabawę sylwestrową. W 31 z 41 polskich diecezji wydano dyspensę. W myśl prawa kanonicznego „biskup diecezjalny może dyspensować wiernych - ilekroć uzna to za pożyteczne dla ich duchowego dobra - od ustaw dyscyplinarnych, tak powszechnych, jak i partykularnych, wydanych przez najwyższą władzę kościelną dla jego terytorium lub dla jego podwładnych, jednak nie od ustaw procesowych lub karnych ani od których dyspensa jest specjalnie zarezerwowana Stolicy Apostolskiej lub innej władzy”.

Sylwester 2021 - gdzie obowiązuje dyspensa?

Na taki krok zdecydował się m.in. metropolita warszawski. Kardynał Nycz stwierdził, że „mając na uwadze to, że 31 grudnia sprzyja organizowaniu rodzinnych i towarzyskich spotkań oraz radosnemu przeżywaniu tego dnia, po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich, udziela wszystkim osobom przebywającym w granicach archidiecezji warszawskiej, dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych”.

Jednocześnie duchowny zalecił, aby osoby korzystające 31 grudnia z dyspensy „ofiarowały dowolną modlitwę w intencji papieża Franciszka oraz podjęły zgodnie z własnym wyborem formę zadośćuczynienia przez wypełnienie uczynków miłości, bądź ofiarowanie jałmużny”.

Podobne dekrety wydano także w diecezji warszawsko-praskiej, krakowskiej, gdańskiej, lubelskiej, białostockiej, częstochowskiej, łódzkiej oraz gnieźnieńskiej. Dyspensy wiernym udzielili również biskupi z diecezji: rzeszowskiej, sosnowieckiej, bydgoskiej, tarnowskiej, łomżyńskiej, legnickiej i płockiej.

Decyzji w sprawie 31 grudnia nie podjęto na razie m.in. w diecezjach poznańskiej, ełckiej, elbląskiej, gliwickiej, opolskiej oraz włocławskiej.

Czytaj też:
10 zdrowych postanowień noworocznych dla lepszego samopoczucia

Źródło: Episkopat