Niemcy: Coraz więcej zamężnych dzieci stara się o azyl

Niemcy: Coraz więcej zamężnych dzieci stara się o azyl

Dodano:   /  Zmieniono: 
Uchodźcy, dzieci, imigranci
Uchodźcy, dzieci, imigranci Źródło:Flickr / United States government work
Z informacji dziennika "Bild" wynika, że niemieckie władze rejestrują coraz więcej przypadków osób, które są zamężne, a nie ukończyły jeszcze 16 roku życia. Nastolatki miały być wydawane za mąż za dorosłych mężczyzn tuż przed ucieczką ze swojego kraju.

Niemiecka gazeta powołuje się na statystyki krajów związkowych oraz dane konferencji ministrów sprawiedliwości. Według statystyk w Bawarii do końca kwietnia zarejestrowano 161 przypadków zamężnych osób poniżej 16. roku życia i 550 przypadków zamężnych osób poniżej 18. roku życia. Z  Badenii-Wirtembergii stwierdzono 117 przypadków małżeństw dzieci. W Nadrenii Północnej-Westfalii władze rejestrowały 188 przypadków zamężnych nieletnich dziewcząt.

Małżeństwa nieletnich nie będą uznawane?

Ministrowie sprawiedliwości na wniosek szefa resortu z Nadrenii Północnej - Westfalii zajmą się sprawdzeniem, czy zgodnie z niemieckim prawem wiek zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego może być podniesiony do 18 lat. Zgodnie z obecnym prawem dozwolone jest zawieranie małżeństw od 16. roku życia, jeśli partner jest pełnoletni, a są rodzinny wyda w tej sprawie zgodę.  Ponadto, analizie zostanie poddana możliwość odmowy uznania  małżeństw zawartych na podstawie zagranicznego prawa, jeżeli w myśl niemieckich przepisów osoby je zawierające nie były zdolne do zawarcia związku małżeńskiego.

– Nie bez powodu w Niemczech i w Europie do przeszłości należy rozumienie prawa, które umożliwiało małżeństwa 13- i 14-letnich dziewcząt. Jeżeli zostaną stwierdzone luki w obowiązującym prawie, zadaniem polityki ustawodawczej będzie ich zamknięcie – tłumaczył minister sprawiedliwości Bawarii Winfrid Bausback.

Źródło: Deutsche Welle