ONZ potępił negowanie Holokaustu

ONZ potępił negowanie Holokaustu

Dodano:   /  Zmieniono: 
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło w przededniu Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście, rezolucję potępiającą negowanie faktu zagłady 6 milionów Żydów w czasie drugiej wojny światowej.
Rezolucja, którą przyjęły przez aklamację 103 kraje, została zakwestionowana jedynie przez Iran.

Delegacja irańska nazwała tę uchwałę, której projekt zgłosiły Stanu Zjednoczone, "amerykańskim manewrem politycznym".

ab, pap