Rekordowo niskie stopy bezrobocia w UE. Najlepsze wyniki od lat

Rekordowo niskie stopy bezrobocia w UE. Najlepsze wyniki od lat

Biuro, praca, zdjęcie ilustracyjne
Biuro, praca, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / fot. sebra
Z danych Eurostatu dotyczących poziomu bezrobocia w państwach członkowskich Unii Europejskiej wynika, że co czwarty bezrobotny mieszka w Hiszpanii.

Eurostat opublikował najnowsze dane dotyczące bezrobocia w strefie euro. W maju tego roku stopa bezrobocia wynosiła 9,3 proc. Rok temu w tym samym okresie wskaźnik ten wynosił 10,2 proc. Z kolei w całej Unii Europejskiej wskaźnik bezrobocia wyniósł 7,8 proc. wobec 8,7 procenta rok wcześniej. Jeśli chodzi o Polskę, stopa bezrobocia wyniosła w maju 2017 roku 4,8 proc. W sumie liczba bezrobotnych w Polsce to 829 tysięcy osób. Analitycy Eurostatu podkreślili, że mimo utrzymującego się kryzysu finansowego, są to najlepsze wskaźniki od wielu lat.
Mimo tego, że średnia dla wszystkich państw członkowskich jest coraz lepsza, sytuacja w niektórych krajach jest bardzo trudna.

Z danych Eurostatu wynika, że bardzo trudna sytuacja jest w Hiszpanii, gdzie mieszka obecnie co czwarty bezrobotny. Bez pracy pozostają głównie ludzie młodzi.Wysoka stopa bezrobocia utrzymuje się również w Grecji - wynosi tutaj 22,5 procent. Ze względu na wielkość populacji Francja oraz Włochy także mają duży udział bezrobotnych w strefie euro. Z kolei kraj z największą populacją spośród wszystkich członków UE - Niemcy - odpowiada za około 10 procent wszystkich bezrobotnych w strefie euro. Najniższa stopa bezrobocia jest w Czechach (3 proc.) oraz na Malcie (4 proc.).

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Źródło: Eurostat
 3

Czytaj także