Sprawa Rospudy w Trybunale Sprawiedliwości

Sprawa Rospudy w Trybunale Sprawiedliwości

Dodano:   /  Zmieniono: 
Komisja Europejska skierowała pozew przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu, w związku z budową obwodnic Augustowa i Wasilkowa. Trybunał ma nakazać Polsce natychmiastowe wstrzymanie prac.

 

Wniosek ma wpłynąć do unijnego Trybunału Sprawiedliwości jeszcze w środę albo najpóźniej w czwartek, tak by Trybunał w trybie pilnym (nawet w ciągu tygodnia) zakazał Polsce kontynuowania prac, zanim zapadnie jego ostateczny wyrok o legalności inwestycji w Dolinie Rospudy (Augustów) i Puszczy Knyszyńskiej (Wasilków).

Minister środowiska Jan Szyszko jest przekonany, że Polska wygra spór w Trybunale. Uważa ponadto, że skierowanie sprawy budowy obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy do europejskiego Trybunału Sprawiedliwości umożliwi rozpoczęcie merytorycznej dyskusji na ten temat.

"Dobrze się stało, że sprawa stanęła przed Trybunałem" - powiedział Szyszko na wspólnej konferencji prasowej z ministrem transportu Jerzym Polaczkiem. Dodał, że spodziewał się takiej decyzji ze strony Komisji Europejskiej.

Jak mówił w środę Polaczek, Polska ma "żelazne" argumenty za budową obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy. Jego zdaniem, nie ma wariantu neutralnego dla środowiska. Zaznaczył, że będzie zwolennikiem bezpieczeństwa i zdrowia kierowców. Podkreślił, że to w województwie podlaskim jest największy w kraju wskaźnik osób zabitych na drogach.

Decydując się na drogę sądową, KE uznała, że wyczerpane zostały polubowne procedury wyjaśnienia sprawy. Unijny komisarz ds. ochrony środowiska Stawros Dimas wyjaśniał w środę, że "Komisja nie może zaakceptować takiej straty cennego dziedzictwa przyrodniczego".

Ponieważ prace przy obu kwestionowanych przez KE inwestycjach już się rozpoczęły, obok pozwu za łamanie unijnego prawa dotyczącego ochrony środowiska, komisarze zdecydowali również o skierowaniu do Trybunału wniosku o nakaz natychmiastowego wstrzymania wszelkich robót przy obwodnicach.

Projekt obwodnicy Augustowa o długości 17,1 km przewiduje budowę drogi szybkiego ruchu przecinającej unikatowe mokradła Rospudy. Budowa 5 km obwodnicy Wasilkowa rozpoczęła się 15 lutego.

KE od grudnia kwestionuje budowę obwodnicy Augustowa w Dolinie Rospudy, a także obwodnicy Wasilkowa koło Białegostoku. Zdaniem Dimasa, dolina rzeki Rospudy jest terenem unikatowym i żadne kompensaty (np. nasadzenia drzew) nie są w stanie naprawić szkód, jakie wywołałaby budowa obwodnicy. Dlatego - jak podkreśla - najlepszym rozwiązaniem jest wyznaczenie alternatywnej trasy.

Polski rząd dotychczas zaprzeczał, jakoby naruszał unijne dyrektywy dotyczące ochrony środowiska.

Jeśli Polska przegra z KE w Trybunale (wyrok może zapaść nawet w ciągu 6 miesięcy) i nie zastosuje się do jego wyroku, Komisja może wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie kary finansowej (kolejna procedura w sądzie, która twa minimum kilkanaście miesięcy).

Organizacja ekologiczna Greenpeace ma nadzieję, że rząd zdecyduje się na wstrzymanie prac budowlanych przez dolinę Rospudy oraz jak najszybciej rozpocznie prace nad alternatywnym rozwiązaniem obwodnicy Augustowa.

pap, ss, ab

Na temat obwodnicy przez Dolinę Rospudy czytaj też w Skanerze


 

 0

Czytaj także