Papież o pilnym zadaniu dla chrześcijan

Papież o pilnym zadaniu dla chrześcijan

Dodano:   /  Zmieniono: 
Benedykt XVI powiedział, że pilnym zadaniem chrześcijan jest ewangelizacja świata. Podczas spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Regina Coeli w Castel Gandolfo pod Rzymem jeszcze raz złożył w kilku językach świąteczne życzenia.

W rozważaniach przed modlitwą maryjną papież podkreślił, że także dzisiaj, podobnie jak kobietom, które pozostały przy Jezusie podczas jego męki, powtarza On, by nie lękać się być "zwiastunami orędzia Jego zmartwychwstania".

"Nie ma się czego obawiać ten, kto spotyka zmartwychwstałego Jezusa i posłusznie Mu się zawierza. Oto przesłanie, jakie chrześcijanie mają szerzyć aż po krańce świata" - mówił Benedykt XVI.

Dodał następnie: "Wiara chrześcijańska nie rodzi się przez przyjęcie jakiejś doktryny, ale ze spotkania z Osobą, z Chrystusem umarłym i zmartwychwstałym".

Papież powiedział: "W naszym codziennym życiu, drodzy przyjaciele, jest wiele okazji do tego, aby przekazywać innym naszą wiarę w sposób prosty i przekonujący".

"Tak, jak nigdy, pilne jest to, by mężczyźni i kobiety naszej epoki poznali i spotkali Jezusa i także za naszym przykładem pozwolili Mu się zawojować" - dodał.

"Składając jeszcze raz serdeczne życzenia wielkanocne wszystkim wam, wzywam Królową Niebios, aby zachowała w każdym z nas żywą wiarę w zmartwychwstanie i uczyniła z nas zwiastunów nadziei i miłości zmartwychwstałego Chrystusa" - zakończył papież swe rozważania.

Zwracając się po polsku Benedykt XVI powiedział: "Wszystkim Polakom życzę, aby wiara w Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, owocowała pokojem i radością. Niech wam Bóg błogosławi!".

Podczas spotkania z kilkoma tysiącami wiernych, zgromadzonych na dziedzińcu letniej rezydencji, papież prowadził z nimi radosny dialog; pozdrawiał ich, odpowiadał na okrzyki i machał ręką.

W Castel Gandolfo Benedykt XVI będzie wypoczywał do soboty 14 kwietnia. W środę przyjedzie do Watykanu na audiencję generalną.

ab, pap

 0

Czytaj także