Rzecznik TSUE: Polska praktyka dot. sędziów niezgodna z prawem unijnym

Rzecznik TSUE: Polska praktyka dot. sędziów niezgodna z prawem unijnym

TSUE, zdjęcie ilustracyjne
TSUE, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / nitpicker
Rzecznik generalny TSUE wydał opinię, z której wynika, że polska praktyka dotycząca delegowania sędziów jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej.

W 2019 roku sędzia Anna Bator-Ciesielska w imieniu Sądu Okręgowego w Warszawie pytała o kwestię delegacji sędziów. W kilku różnych sprawach towarzyszyli jej sędziowie, którzy zostali oddelegowani przez ministra sprawiedliwości, na podstawie jego jednoosobowej decyzji. W dokumencie przesłanym do TSUE sędzia stwierdziła, że „nie są znane kryteria, jakimi kierował się Zbigniew Ziobro, delegując sędziego, a prawo nie przewiduje sądowej kontroli jego decyzji”. „Sam minister w każdej chwili może odwołać sędziego z delegacji. Jak się to ma do unijnego wymogu niezależnego sądownictwa, a także gwarancji przysługujących oskarżonemu?” – pytała.

Co napisano w opinii TSUE?

W czwartek 20 maja rzecznik generalny TSUE Michal Bobek wydał opinię, w której stwierdził, że polskie przepisy pozwalające ministrowi sprawiedliwości delegować sędziów do sądów wyższych instancji są niezgodne z prawem Unii Europejskiej i naruszają unijny wymóg niezawisłości sądownictwa.

„W prawie Unii nic nie stoi na przeszkodzie, by państwa członkowskie ustanowiły system, zgodnie z którym sędziowie mogą, w interesie służby, być tymczasowo delegowani z jednego sądu do drugiego. W systemach, w których ministerstwo sprawiedliwości jest odpowiedzialne za kwestie organizacyjne i kadrowe dotyczące sądownictwa, decyzje o delegowaniu poszczególnych sędziów mogą leżeć w gestii ministra” – podkreślono w opinii.

Warto podkreślić, że opinia rzecznika TSUE jest wstępem do wyroku. W większości przypadków skład orzekający się z nią zgadza, jednak zdarza się, że wydany wyrok jest znacząco inny.

Czytaj też:
Orzeczenie TSUE ws. frankowiczów. UOKiK: Nie jest zaskoczeniem, wpłynie na orzecznictwo

Źródło: WPROST.pl
 3

Czytaj także