Łukaszenko: Białoruś partnerem Europy Zachodniej i USA

Łukaszenko: Białoruś partnerem Europy Zachodniej i USA

Dodano:   /  Zmieniono: 
W dorocznym orędziu wygłoszonym we wtorek i transmitowanym przez telewizję prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka zapewniał, że jest gotów współpracować z Rosją, Europą Zachodnią i USA, lecz z uwzględnieniem interesów Białorusi.

Zapowiedział też radykalne zredukowanie w roku 2007 i całkowita likwidację w roku następnym dotacji dla przedsiębiorstw państwowych.

"Jesteśmy gotowi na wszelkie warianty współpracy, które zaproponuje Rosja, przy niezmiennej ochronie naszych interesów narodowych" - powiedział Łukaszenka, podkreślając niezbędność kryterium równoprawności. Dodał, że nie ma "alternatywy dla normalnych stosunków z Rosją".

Prezydent Białurusi wyraził gotowość zostania "równoprawnym partnerem Europy Zachodniej i USA".

"W stosunkach z Unią Europejską i USA powinien dominować zdrowy rozsądek" - powiedział Łukaszenka nie wyjaśniając na czym to ma polegać.

Nawiązując do poszukiwań przez Mińsk alternatywnych dostawców nośników energii prezydent Białorusi powiedział, że nie jest to wymierzone przeciwko Rosji.

Wzrost cen (rosyjskich) nośników energii będzie, zdaniem Łukaszenki, stymulować doskonalenie białoruskiej gospodarki, która powinna obniżyć swą energochłonność.

Prezydent Białorusi powiedział, że przedsiębiorstwa powinny rozwiązywać problemy gospodarcze przy pomocy posunięć ekonomicznych, a nie poprzez, jak to nazwał "wypraszanie środków".

Przypominając, że w roku 2006 ogólna suma dotacji państwowych przekroczyła 1 mld dolarów, prezydent powiedział, że radykalnie zmienia się polityka państwa dotycząca ulg i dotacji.

Powiedział, że w roku 2007 nastąpi zdecydowane ograniczenie liczby korzystających z dotacji, a w roku 2008 całkowite zniesienie pomocy państwa.

pap, ss