Słowacja: odwleka się ratyfikacja Traktatu Lizbońskiego

Słowacja: odwleka się ratyfikacja Traktatu Lizbońskiego

Dodano:   /  Zmieniono: 
Słowacka opozycja odrzuciła zmiany w kontrowersyjnym rządowym projekcie ustawy prasowej. Oznacza to dalsze blokowanie ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego, by zmusić w ten sposób rząd do zmodyfikowania projektu.

Opozycja od lutego blokuje głosowanie nad ratyfikacją.

Projekt spornej ustawy prasowej daje ministerstwu kultury prawo karania wydawców za publikacje zawierające pochwałę lub akceptację zachowań społecznie szkodliwych. Za czyny takie ministerstwo mogłoby nakładać grzywny w wysokości do 200 tysięcy koron (9800 dolarów).

Zdaniem Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oznaczałoby to "poważne ograniczenie autonomii redakcyjnej" i postawiłoby pod znakiem zapytania przestrzeganie przez Słowację wolności prasy.

Trzy partie koalicji rządowej - lewicowo-populistyczny Kierunek- Socjaldemokracja (SMER) premiera Roberta Fico, nacjonalistyczna Słowacka Partia Narodowa (SNS) i Partia Ludowa-Ruch na Rzecz Demokratycznej Słowacji (LS-HZDS) byłego autokratycznego premiera Vladimira Mecziara - nie mają razem niezbędnej do ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego większości trzech piątych głosów.

Spośród sześciu partii reprezentowanych w Radzie Narodowej (jednoizbowym parlamencie) zastrzeżenia wobec Traktatu Lizbońskiego prezentuje tylko opozycyjny Ruch Chrześcijańsko- Demokratyczny (KDH). Natomiast opozycyjni posłowie ze Słowackiej Unii Demokratycznej i Chrześcijańskiej-Partii Demokratycznej (SDKU- DS) poprzedniego premiera Mikulasza Dzurindy oraz etnicznej Partii Koalicji Węgierskiej (SMK) chcą ratyfikowania Traktatu Reformującego, lecz pod warunkiem modyfikacji projektu ustawy prasowej.

Opozycja zadeklarowała w środę, iż przedstawione wcześniej w tym tygodniu przez komisję parlamentarną poprawki do projektu ustawy nie są wystarczające. "Żądamy, by wolność słowa na Słowacji została utrzymana, by przestrzeń dla demokracji nie była ograniczana. Jeśli premier Fico sądzi, że się ugniemy, to nasze posłanie jest jasne: tak nie będzie" - oświadczył w środę Dzurinda.

pap, em