Korekta granicy czesko-słowackiej?

Korekta granicy czesko-słowackiej?

Spór o prawa do przygranicznego osiedla rekreacyjnego Kasarna przerodził się w konflikt między Czechami a Słowacją.
Urząd gminny w słowackim Makovie bez konsultacji z dotychczasowymi czeskimi właścicielami sprzedał w osiedlu rekreacyjnym Kasarna tereny, które od czasów Czechosłowacji były własnością czeskich klubów sportowych z niedalekiego Zlina.

Działania słowackich władz samorządowych oprotestowała grupa czeskich posłów i senatorów. Szef resortu spraw wewnętrznych Stanislav Gross poinformowany o konflikcie, powiedział, że kwestia ta powinna stać się przedmiotem czesko-słowackich rozmów międzyrządowych, a nawet nie wykluczył ewentualnej korekty granicy między obu państwami.

em, pap

Czytaj także

 0