Watykan odrzucił przeprosiny lefebrysty

Watykan odrzucił przeprosiny lefebrysty

Dodano:   /  Zmieniono: 
Watykan oświadczył, że przeprosiny biskupa lefebrysty i negacjonisty Richarda Williamsona, wystosowane dzień wcześniej "wydają się nie spełniać warunków postawionych przez sekretariat stanu" 4 lutego.
Rzecznik Watykanu ks. Federico Lombardi, który złożył oświadczenie tej treści podkreślił, że rozpowszechniona w czwartek deklaracja "nie jest zaadresowana ani do Ojca Świętego ani do komisji Ecclesia Dei" do spraw dialogu z lefebrystami.

Przypomniał, że 4 lutego watykański sekretariat stanu zażądał: "Biskup Williamson, aby zostać dopuszczonym do posługi biskupiej w Kościele powinien w sposób absolutnie niedwuznaczny i publiczny odciąć się od swych poglądów dotyczących Shoah, nieznanych Ojcu Świętemu w momencie zdjęcia ekskomuniki".

W liście Williamsona nie ma tymczasem bezpośredniego przywołania holokaustu, lecz został on określony jako "niesprawiedliwości".

pap, em
 0

Czytaj także